Samenwerking 't Anker

Inloophuis 't Anker maakt gebruik van de accommodatie van ons clubhuis, namelijk de kantine en de bestuursruimte, terwijl er ook een portocabin naast de kleedkamers is geplaatst.

Voor wie zet men zich bij deze stichting in?

Een levensbedreigende ziekte als kanker en de behandeling daarvan heeft grote gevolgen voor het leven van de patiënt, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal.

In inloophuis 't Anker is iedereen welkom die met kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt of als familie, nabestaanden of anderszins betrokkenen.

Het inloophuis richt zich primair op mensen in deze regio (straal van 25 à 30 km. rondom Mijdrecht). De totale doelgroep van mensen met kanker is bijna 16.000 groot. Inclusief naasten bedraagt de doelgroep naar schatting meer dan 30.000 mensen. Inloophuis 't Anker heeft uiteraard ook een eigen website, die u hier kunt vinden.