Uitslag Vrijwilligers enquête

08 maart, 2019

Recentelijk heeft de EVC alle vrijwilligers een enquête toegestuurd met het verzoek om deze in te vullen. Met deze enquête wilde de EVC peilen wat er onder de vrijwilligers leefde aangaande het jaarlijkse vrijwilligers evenement. Ook misten wij betrokkenheid bij vooral de wat jongere vrijwilligers. Wij waren nieuwsgierig naar waarom dit zo was en wat kunnen wij hieraan doen?

Op deze enquête zijn 47 reacties binnen gekomen en de antwoorden waren divers en gingen alle kanten op. Van de respondenten is de verdeling man-vrouw ongeveer 80%-20%.

20% van de respondenten is de 65 al gepasseerd. Bijna de helft valt in de leeftijdsgroep 45-65, en 30% is jonger dan 45. Eén respondent is jonger dan 25. Helaas is deze laatste groep nu enigszins ondervertegenwoordigd in de verkregen beeldvorming.

Bijna 90% vindt een vrijwilligers evenement een goed idee, of zelfs onmisbaar. 2 respondenten zijn hier minder van gecharmeerd en er zijn ook een aantal vrijwilligers die het niet weten of er geen mening over hebben. Opvallend is wel dat van de 2 respondenten die aangeven dat ze een vrijwilligersevenement een minder goed idee vinden, er 1 is die de afgelopen jaar toch wel 3 tot 4 evenementen heeft meegemaakt en ook het laatste evenement als ‘prima’ heeft bestempeld.
14 respondenten hebben nog nooit een vrijwilligers evenement meegemaakt. Helaas valt onze jongste respondent in deze groep, maar ook in de leeftijdscategorie 45-65 zitten een flink aantal respondenten die in deze groep vallen. Simpelweg omdat het nieuwe vrijwilligers zijn, maar toch vooral omdat er geen behoefte aan is. De respondenten vinden het niet belangrijk, of voelen zich niet betrokken genoeg.

De vraag over het budget blijkt een lastige. De EVC heeft het vermoeden dat een flink aantal respondenten het idee had dat we hiermee doelde op een eigen bijdrage. Dit was echter niet het geval. Wij wilden weten wat volgens jullie een mooi bedrag was voor Argon om te besteden aan een evenement per deelnemer. Gezien de onbetrouwbaarheid van de antwoorden op deze vraag laten we deze vraag dan ook maar even links liggen.

Hoe geslaagd was het laatste evenement? 8 respondenten geven aan dat ze het niet zo geslaagd vonden. De redenen hiervoor zijn divers. De harde muziek wordt genoemd, maar ook het grote verschil in leeftijd is voor sommigen een afhaker. Ongeveer de helft van deze groep gaf aan dat ze de combinatie sportdag-BBQ als minder geslaagd hebben ervaren.
14 Respondenten weten het niet, of hebben geen mening. Niet geheel verrassend hebben zij (op één na)  nog geen enkel vrijwilligers evenement meegemaakt. De redenen? De meesten hebben er geen behoefte aan, of zijn net nieuw bij de club als vrijwilliger. Ook zijn er vrijwilligers die zich geen ‘echte’ vrijwilliger voelen: “Ik sta te boek als leider van het team maar voel me niet echt vrijwilliger”
Het merendeel van de respondenten geeft echter aan dat ze genoten hebben van het laatste evenement. De toelichtingen waren divers, maar juist de combinatie en jong-oud werd veelvuldig genoemd als pluspunt. Ook de BBQ zelf en het feit dat dit lekker in de buitenlucht was, werd over het algemeen gewaardeerd.

Dat vrijwilligers met kinderen die meededen aan de sportdag, de combinatie sportdag-BBQ kunnen waarderen, hadden we wel verwacht. 90% is hier positief over. Echter blijkt ook dat een ruime meerderheid van de deelnemers zonder sportende kinderen, de combinatie een geslaagd idee vindt. Onder deze groep geeft ruim 70% dit aan, terwijl de overige 30% de huidige opzet niet kan waarderen.

Desondanks ziet 42% van alle respondenten liever een evenement zonder kinderen, terwijl 45% hier juist een voorstander van is. De overige 7% weet het niet of heeft hier geen mening over.

Tenslotte hadden we nog een paar open vragen. We hebben gevraagd wat jullie zoals misten aan de huidige opzet. De meeste respondenten vond het prima zoals het was, maar het gemis aan livemuziek of een zangertje werd wel een aantal malen genoemd. Tegelijkertijd wordt er ook gevraagd om minder harde muziek: “Je moet in ieder geval met elkaar kunnen praten zonder te moeten schreeuwen om boven de muziek uit te komen.” Opvallend is ook dat de combinatie jonge vs. oude vrijwilligers door sommigen werd genoemd als een gemis, waar anderen juist op zoek zijn naar meer scheiding tussen de verschillende generaties.

Wat verder ook gemist wordt, is een stukje erkenning. Er is geopperd om het bestuur een woordje te laten doen, of om enkele vrijwilligers die dat verdienen extra in het zonnetje te zetten. Ook zijn er respondenten die de behoefte hebben om te weten wat andere vrijwilligers zoal doen: “Vaak weet ik niet wie de ander is en wat hij of zij binnen de vereniging doet.“

Ook zijn er enkelen die liever een activiteit zien: “Ga eens wat gezellig met elkaar doen”. Anderen hadden hier ook suggesties voor: “BBB arrangement bij de Bowling” of “Misschien voor de bbq nog iets toevoegen zoals bijvoorbeeld voetbal darten of voetbal biljart en daar een klein toernooi van maken voor vrijwilligers”

Daarnaast krijgen we ook suggestie binnen voor een club brede activiteit voor elk lid e/o vrijwilliger: “Een groot jaarlijks terugkerend sportief evenement op de dag/middag, welk evenement toegankelijk is voor alle leden, met aansluitend een BBQ“

Conclusie? De meningen zijn talrijk en gaan alle kanten op. Waar sommigen de diversiteit in de generaties juist belangrijk vinden, zijn er anderen die dit juist als vervelend beschouwen. Een aantal van jullie willen juist een activiteit gaan ontplooien, terwijl anderen weer pleiten voor een gezellig samenzijn met hapje, drankje en muziek. Ook over die muziek zijn de meningen ernstig verdeeld. Moet de muziek nou zachter zodat iedereen in staat is om op normale toon met elkaar kan converseren? Of gaan we met zijn allen genieten van livemuziek? Gelukkig zijn jullie wel allemaal vrijwel eensgezind in jullie mening dat het hier om een stukje waardering naar de vrijwilliger toe gaat, of zoals één van de respondenten het wist te verwoorden: “Waardering voor vrijwilligers (dus ook voor jullie) kan niet vaak genoeg worden uitgesproken. Een verbaal schouderklopje doet vaak wonderen.”

En dan die combinatie BBQ-Sportdag. 20% geeft aan hier moeite mee te hebben. Wij als EVC hebben besloten om voor dit jaar de sportdag en het vrijwilligers evenement weer los te koppelen van elkaar. Op deze manier hopen wij ook de groep die hier moeite mee had, tegemoet te komen. Dit heeft echter wel de consequentie, dat de termijn om dit jaar nog een vrijwilligers evenement te regelen, erg kort is geworden. Wij hebben dan ook moeten besluiten om dit evenement te verplaatsen naar augustus-september. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

De Evenementencommissie


Terug naar het overzicht