Inning van contributie

02 augustus, 2022

Zoals ieder seizoen gebruikelijk is begin augustus het bericht aan onze leden gestuurd dat de contributie betaald dient te worden dan wel binnenkort automatisch zal worden afgeschreven.

Het is u bekend dat deze contributie uiterlijk 1 september op de rekening van de club zal moeten zijn bijgeschreven om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden, dus kijkt u even of er voldoende saldo beschikbaar is in geval van automatische afschrijving of maakt u het zelf tijdig over? 

Namens de administratie wordt u bij voorbaat hartelijk bedankt voor de medewerking!


Terug naar het overzicht