Aangepast schema verplichte kantinediensten

16 oktober, 2022

Er is op verzoek een jaarschema gemaakt van de verplichte kantine- c.q. keukendiensten, zodat eenieder nu ruimschoots van tevoren weet, wanneer zijn of haar team aan de beurt is. Ruimte genoeg dus om de agenda zo in te delen dat op de betreffende dagen de keuken/kantine zonder problemen "bemensd" is.

Neem er alstublieft goede nota van en zorg dat er geen teleurgestelde clubgenoten zijn op het moment dat jij aan de beurt bent!


Terug naar het overzicht