Agenda Algemene Leden Vergadering

05 januari, 2023

Agenda Algemene Leden Vergadering, te houden op donderdag 19 januari 2023, aanvang 20.00 uur, clubgebouw Omnivereniging Argon

1. Opening van de vergadering
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen van de notulen van 3 maart 2022
4. Evaluatieverslag seizoen 2021-2022, diverse afdelingen
5. Financieel verslag: Jaarrekening 2021-2022
6. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2021-2022
7. Decharge penningmeester
8. Financieel verslag: Begroting 2022-2023
9. Bestuurlijke informatie, w.o. bestuurssamenstelling:

Binnen het Bestuur van Omnivereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:
9 a. Ton Goedemoed zal aftreden en is niet herkiesbaar;
9 b. Peter Berger zal aftreden en is niet herkiesbaar;
9 c. James Augustin zal aftreden en is niet herkiesbaar;
9 d. Anton van Dijk zal aftreden en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe leden te benoemen:
9 e. Michiel van Aken is verkiesbaar als voorzitter voor een periode van twee jaar;
9 f. Fred Eindhoven is verkiesbaar als penningmeester voor een periode van twee jaar;
9 g. Wido de Jong is verkiesbaar als secretaris voor een periode van twee jaar;
9 h. Roel Langelaar is verkiesbaar als bestuurslid veldvoetbal voor een periode van twee jaar.
9 i. Abe van Nieuwkerk is verkiesbaar als bestuurslid technische commissie voor een periode van twee jaar;
9 j. Marco Bakker is verkiesbaar als bestuurslid commerciële zaken voor een periode van twee jaar;
9 k. Martin Visser is verkiesbaar als bestuurslid facilitaire zaken voor een periode van twee jaar;

Binnen het bestuur van Basketballvereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:
9 l. Anton van Dijk zal aftreden en is niet herkiesbaar;
9 m. Joke van Dijk zal aftreden en is niet herkiesbaar;
9 n. Ineke Spraakman zal aftreden, doch is herkiesbaar als secretaris basketball voor een periode van twee jaar;
9 o. Wouter van Roijen is verkiesbaar als voorzitter basketball voor een periode van twee jaar;
9 p. Pieter van Roijen is verkiesbaar als penningmeester basketball voor een periode van twee jaar.

Voordrachten voor kandidaten kunnen, door tien leden of meer ondertekend, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering bij het Bestuur worden ingeleverd.

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering


NB. Tijdens de vergadering is het clubhuis gesloten voor niet-vergadering bezoekers.

 


Terug naar het overzicht