Invullen kantinediensten

22 augustus, 2019

Dit bericht is bestemd voor alle spelers en speelsters van onze afdeling veldvoetbal dan wel de ouders/verzorgers van de jeugdspelers.

Beste ouders/verzorgers en spelers,

Het nieuwe seizoen 2019/2020 klopt op de deur en menig spelers staat te trappelen om te beginnen. Gedurende de zomermaanden hebben er evaluaties plaatsgevonden van bepaalde taken welke het afgelopen seizoen niet zo lekker zijn gelopen.
Zo hebben we onder meer ook besproken hoe de invulling van de vrijwilligers taken zijn uitgevoerd, in dit geval specifiek gericht op de invulling en uitvoering van de kantinediensten.

We zien helaas dat het vervullen van deze vrijwilligers taak in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Het kost de leiders steeds meer moeite om mensen aan te wijzen die deze kleine taak moeten uitvoeren, ingedeelde personen komen helaas niet opdagen en dergelijke.
Als Bestuur Veldvoetbal gaan wij proberen om deze neerwaartse spiraal te keren en middels een andere werkwijze het invullen van de kantinediensten beter te laten verlopen.

Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder de hulp en inzet van vrijwilligers/ouders om bepaalde taken uit te voeren, de tijden dat we “zwommen in de vrijwilligers” is helaas niet meer en dus vragen wij als Bestuur Veldvoetbal of iedereen zijn/haar “steentje” wil bijdragen. Het uitvoeren van een kantinedienst vraagt slechts een paar uur tijd maar u maakt er vele mensen blij mee: zowel binnen Argon als ook de gasten die wij wekelijks ontvangen.

Wat wordt de nieuwe werkwijze:

  • De indeling van de kantinediensten zal uitgevoerd worden door desbetreffende coördinator (dus niet meer via de leider van het desbetreffende team)
  • U ontvangt van de coördinator een email waarin wordt verteld wanneer u bent ingedeeld en met wie, dit bericht ontvangt u normaliter ruim van te voren
  • Indien u bent verhinderd dient u zelf voor een vervanger te zorgen
  • deze wijziging (de vervanger) geeft u door aan de medewerkers van de kantineploeg via mailadres kantinezaken@svargon.nl
  • de coördinator heeft verder geen enkele betrokkenheid meer in het gehele proces dus communicatie met de coördinator omtrent de indeling heeft geen enkele zin
  • een ieder die NIET verschijnt op zijn/haar kantinedienst of geen vervanger heeft aangemeld bij de kantineploeg zal worden geconfronteerd met een sanctie.


Deze sanctie is:

  • de spelers die zelf de kantinedienst moeten doen zullen bij de eerstkomende thuiswedstrijd worden uitgesloten
  • de spelers/speelsters, waarbij de ouder/verzorgers hun kantinediensten moeten uitvoeren, zullen bij de eerstkomende thuiswedstrijd worden uitgesloten
  • het uitsluiten van de thuiswedstrijden zal geschieden door middel van het eenmalige verwijderen uit het team zoals dit in sportlink staat vermeld
  • het verwijderen en weer toevoegen in Sportlink zal worden uitgevoerd door Bestuur Veldvoetbal

Wij betreuren het ten zeerste dat we dit seizoen moeten gaan werken met sancties als de kantinedienst niet zal worden uitgevoerd maar we zien ons op dit moment genoodzaakt om tot deze actie over te gaan. Wij hopen van harte dat een dergelijke sanctie nooit nodig zal zijn ondanks dat de geschiedenis helaas anders heeft laten zien.

Indien u wilt reageren op dit schrijven kunt u dat doen via emailadres veldvoetbal@svargon.nl


Bestuur Veldvoetbal SV Argon

 

 

 


Terug naar het overzicht