Onderwerpen ALV

23 oktober, 2019

Het is al vele jaren te doen gebruikelijk dat de agenda van de ALV via de website aan u wordt aangeboden. En het is ook al vele jaren een feit, dat de ALV door een vast aantal vrijwilligers (helaas niet al te ruim in getal) wordt bezocht.

Het bestuur wil graag proberen hier verandering in aan te brengen en wil dat onder andere doen door aan de leden dan wel de ouders/verzorgers van de jeugdleden te vragen om punten voor deze vergadering aan te reiken. Het is voor hen niet mogelijk om alle leden inclusief gevolg persoonlijk te kennen en omgekeerd zal het voor een groot aantal leden inderdaad zo zijn, dat ze bestuursleden voorbij lopen zonder hen te kennen. En mogelijk zou bij een terloops gesprek tussen hen wel een goede suggestie ter sprake gebracht kunnen worden, iets wat nu dus helaas te weinig gebeurt.

Vandaar deze oproep: wilt u als lid of ouder/verzorger van een jeugdspeler (u heeft toegang tot de ALV, wist u dat?) een punt aandragen om dat tijdens de ALV te bespreken, doe dit dan s.v.p. uiterlijk 1 november per mail naar secretaris@svargon.nl

Hopelijk groeit hieruit een nog grotere saamhorigheid om de vereniging met z’n allen voor iedereen aantrekkelijk te houden!


Terug naar het overzicht