Agenda Algemene Leden Vergadering

06 november, 2019

De agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is inmiddels vastgesteld en vindt u hieronder ter informatie.

Agenda Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 21 november 2019, aanvang 20.00 uur, clubgebouw Omnivereniging Argon

1. Opening van de vergadering
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen van de notulen van 21 november 2018
4. Evaluatieverslag seizoen 2018-2019, diverse afdelingen
5. Financieel verslag: Jaarrekening 2018-2019
6. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2018-2019
7. Decharge penningmeester
8. Financieel verslag: Begroting 2019-2020
9. Bestuurlijke informatie, w.o. bestuurssamenstelling:

Binnen het Bestuur van Omni-vereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:
1. Ton Goedemoed zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
2. Peter Berger zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
3. Sandor Harmens zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
4. Ger Raadschelders zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
5. Anton van Dijk zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar.

Het bestuur heeft op dit moment geen kandidaat bestuursleden.

Binnen het bestuur van Basketballvereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:
6. Anton van Dijk zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
7. Ineke Spraakman zal aftreden, doch is herkiesbaar voor een periode van twee jaar;
8. Joke van Dijk zal aftreden, doch is herkiesbaar voor een periode van twee jaar.

Voordrachten voor kandidaten kunnen, door tien leden of meer ondertekend, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur worden ingeleverd.

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering


NB. Tijdens de vergadering is het clubhuis gesloten voor niet-vergadering bezoekers.

 


Terug naar het overzicht