Betreffende de Algemene Leden Vergadering

18 november, 2019

Donderdagavond wordt de ALV gehouden in ons clubhuis, zoals u al eerder op deze site heeft kunnen lezen. De agenda is inmiddels ook gepubliceerd en voor de leden, die vooraf graag in het bezit komen van het jaarverslag volstaat een mailtje naar secretaris@svargon.nl om dit verslag toegezonden te krijgen.

Voor de goede orde zij nog vermeld dat de kantine uitsluitend geopend is voor leden, die de vergadering bezoeken en dat het clubhuis op deze avond na afloop van de vergadering gesloten zal worden.


Terug naar het overzicht