Een woord van de voorzitter

21 maart, 2020

De vrees voor het coronavirus is alom aanwezig. De impact van deze ellende op onze club is groot en zal alleen maar toenemen. Het stelt hoge eisen aan ons improvisatie vermogen om de boel draaiend te houden. Wij nemen de maatregelen van de overheid zeer serieus omdat het om onze gezondheid gaat waar wij zuinig op zijn.

Pijnlijke consequentie van deze maatregel: wij moeten onze sociale en sportieve contacten helaas een tijdje missen, het is zoals het is, pijnlijk en heftig.

Wij realiseren ons eveneens dat de sportieve en financiële gevolgen voor de club groot zijn. Dit is natuurlijk relatief in verhouding tot het menselijke leed wat het virus veroorzaakt.

Onze financiële positie is gezond en we kunnen de pijn voor de korte termijn dragen, echter wanneer deze lockdown aanmerkelijk langer duurt dan medio april wordt het er niet eenvoudiger op de eindjes aan elkaar te knopen.

Als bijvoorbeeld de inkomsten uit de kantine dreigen weg te vallen terwijl de vaste kosten doorgaan zal een gat in de begroting ontstaan met alle nadelige gevolgen van dien.

Onze organisatie zal de sportieve impact van het coronavirus weerstaan maar de financiële gevolgen kunnen echter een grotere impact hebben op de continuïteit van activiteiten.

Wij hopen dat iedereen zich houdt aan de door de overheid geadviseerde gedragsregels en wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijd. Geen idee hoe lang deze caronacrisis nog duurt maar hopelijk treffen wij elkaar nog dit seizoen.

Hartelijke groet,

Ton Goedemoed


Terug naar het overzicht