Corona problemen

18 september, 2020

Helaas zijn de woorden uit de vooruitblik op onze website vandaag al bewaarheid, we hebben binnen de club te maken met diverse gevallen van besmetting dan wel verdenking van besmetting. Als gevolg daarvan is er een streep gezet door de wedstrijden van O23-1, JO18-1, JO16-1 en JO16-2. De twee eerstgenoemde wedstrijden zijn door de KNVB al uit het programma verwijderd, de andere twee staan als afgelast genoteerd.

Als gevolg van de besmettingen is er natuurlijk thuisquarantaine van toepassing, dit geldt voor de personen met een positief testresultaat, maar conform de maatregelen ook voor huisgenoten en nauwe contacten. U kunt deze maatregelen vinden via deze link. Dit kan natuurlijk invloed hebben op de beschikbaarheid van andere familieleden bij de clubactiviteiten. Ons verzoek is dan ook, om in geval van verplichte quarantaine dit omgaand te melden aan de leider c.q. trainer, zodat deze een juist overzicht heeft van beschikbare spelers en zo nodig in overleg kan treden met ons Hoofd Jeugd Opleiding en het bestuur afdeling veldvoetbal om noodzakelijke maatregelen te treffen.

Uiteraard is het voor een werkbare situatie van groot belang, dat iedereen zich aan de regels houdt om er zo samen voor te zorgen dat het aantal besmettingen zo klein als mogelijk blijft. Dus blijf thuis, als daar reden voor is, maar vergeet niet de begeleiding van jouw elftal daarvan op de hoogte te stellen!

Namens het bestuur sv Argon,

Ton Goedemoed, voorzitter

 

 


Terug naar het overzicht