Helaas: een belangrijk bericht van het bestuur

21 september, 2020

Het is ons als bestuur in de achter ons liggende periode helaas duidelijk geworden, dat we blijkbaar niet de macht hebben gehad om aan iedereen duidelijk te maken, dat de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan daadwerkelijk gevolgd moeten worden. Mede gezien de situatie van dit moment, waarin het aantal besmettingen bijna dagelijks toeneemt, moeten wij dan ook onze verantwoordelijkheid nemen om de kans op besmetting op het complex tot een minimum te beperken.

Dat heeft tot gevolg, dat we met ingang van aanstaande vrijdagavond de kleedkamers en het clubhuis gesloten zullen houden, inclusief de buitenbar en het terras. De enige uitzondering daarop betreft de thuiswedstrijden van ons standaardteam, waar we reglementair voor kleedruimte voor tegenstander en officials dienen te zorgen. Voor het overige geldt dus, dat iedereen die op het complex van Argon komt voetballen, omgekleed dient te komen en thuis dient te douchen. Dit geldt zowel voor de teams van Argon als de tegenstanders, het spijt ons zeer dat we deze maatregel moeten nemen, we willen bijzonder graag als normaal gastheer optreden, maar mede in het licht van de aangescherpte maatregelen is het ons onmogelijk om gewoon toegang te verlenen.

We hopen van ganser harte, dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn en zullen deze zodra mogelijk dan ook weer terug draaien, mits we de gezondheid van onze leden en gasten kunnen waarborgen.

We zijn ons bewust van de grote impact, die deze maatregel op het sporten bij Argon heeft. Wij vragen uw begrip, hoe moeilijk het beoefenen van ons aller hobby op dit moment ook wordt.

Bestuur sv Argon

 

N.B. Deze maatregelen hebben geen invloed op de openigstijden en het functioneren van de kinderopvang Partou die overdag gebruik maakt van onze kantine.


Terug naar het overzicht