Annulering ALV

19 april, 2021

Beste Argonauten,

Het bestuur heeft gekeken naar de mogelijkheid om een algemene ledenvergadering (ALV) te houden maar is tot de conclusie gekomen dat het houden van een vergadering in de huidige tijd praktisch gezien onmogelijk is.

Fysiek bij elkaar komen is niet toegestaan en in geval van een online vergadering zijn veel oudere leden in het nadeel om te kunnen deelnemen. Dat is dan ook de reden dat het bestuur heeft besloten de vergadering van 28 april te annuleren en een ALV zal uitschrijven in het najaar van 2021. Gezien het vaccinatieprogramma van de overheid mogen wij er van uit gaan dat we elkaar dan wel weer fysiek kunnen ontmoeten. Dan kunnen de leden en het bestuur weer op normale wijze met elkaar in gesprek gaan.

Volgende week zal het bestuur een brief sturen naar alle leden (per e-mail) waarin nader wordt ingegaan op een aantal zaken die dit seizoen en volgend seizoen gespeeld hebben/gaan spelen.

Bestuur Omnivereniging Argon


Terug naar het overzicht