Trainingsschema versie vijf

27 augustus, 2021

Uit bovenstaande titel blijkt wel, dat er inmiddels de nodige aanvragen voor wijzigingen zijn binnengekomen (en verwerkt) betreffende het trainingsschema.

Aan dit schema wordt veel tijd besteed om er voor te zorgen dat een ieder aan zijn of haar trekken kan komen, daarom is het toch zorgelijk om te moeten constateren dat er personen zijn, die denken dat ze wel uit mogen gaan van hun eigen gedachten en ideeën. Deze manier van werken verstoort de onderlinge verhoudingen op een meer dan vervelende manier, daarom nogmaals het verzoek om het originele trainingsschema gewoon aan te houden!

Eventuele aanvragen voor wijzigingen kunnen altijd voorgelegd worden via coordinator.senioren@svargon.nl , indien haalbaar zal er altijd naar worden gehandeld.

Het trainingsschema is te vinden op de pagina Trainingsinformatie, daarnaast wordt het ook nog op iedere teampagina vermeld en is het ook toegepast in de Voetbal.nl app, het lijkt ons dat iedereen dus volledig op de hoogte kan zijn van de juiste gang van zaken. Bij voorbaat dank voor ieders medewerking.


Terug naar het overzicht