Kantinediensten

08 februari, 2022

Het zou gezien de achter ons liggende vervelende periode zomaar kunnen, dat er niet echt meer aan gedacht is. Maar, nu we weer mogen gaan voetballen is het natuurlijk ook zo, dat de kantinediensten weer zullen moeten worden ingevuld.

Op bijgaand schema is te zien, op welke datum en welk tijdvak welk team zal moeten bijspringen om de kantine en keuken te kunnen laten draaien. Voor de goede orde nog even de werkwijze: de leider van het team treedt in overleg met de spelers dan wel de ouders/verzorgers van zijn of haar spelers en komt in dat goede overleg tot een lijstje van drie personen, die zich op de zaterdag op het gemelde tijdstip melden voor hun bijdrage van 4 uur aan het welslagen van de speeldag. De leider/leidster geeft de namen van tevoren door aan de coördinator, die er voor zorgt dat de mensen van de kantinecommissie op de hoogte worden gesteld.

Op deze wijze zorgen we er in alle samenwerking voor, dat de kantine en de keuken op speeldagen geopend is en dat al onze gasten hun consumptie kunnen nuttigen, iets waardoor de financiële onderbouwing van onze vereniging op de juiste wijze gevoed wordt.

Het moge dus duidelijk zijn: zonder jullie hulp gaat het niet lukken, met jullie hulp wordt het vast gezellig! En: op alle andere dagen en tijdvakken wil je vast ook graag geholpen worden aan een hapje of een drankje, dus pak die vier uurtjes ook jouw verantwoordelijkheid.


Terug naar het overzicht