Agenda Algemene Ledenvergadering

18 februari, 2022

Zoals gemeld is de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op donderdag 3 maart 2022, aanvang 20 uur, in het clubgebouw aan de Hoofdweg. Inmiddels is ook de agenda van deze vergadering bekend.

 • 1. Opening van de vergadering
 • 2. Bestuursmededelingen
 • 3. Vaststellen van de notulen van 21 november 2019
 • 4. Evaluatieverslag seizoen 2020-2021, diverse afdelingen
 • 5. Financieel verslag: Jaarrekening 2020-2021
 • 6. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2020-2021
 • 7. Decharge penningmeester
 • 8. Financieel verslag: Begroting 2021-2022
 • 9. Bestuurlijke informatie, w.o. bestuurssamenstelling:

Binnen het Bestuur van Omnivereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:

 • 1. Ton Goedemoed zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van een jaar;
 • 2. Peter Berger zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van een jaar;
 • 3. Anton van Dijk zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van een jaar.
 • 4. Sandor Harmens zal aftreden en is niet herkiesbaar;
 • 5. Ger Raadschelders zal aftreden en is niet herkiesbaar;
 • 6. Gerard Konincks zal aftreden en is niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft op dit moment geen kandidaat bestuursleden.

Binnen het bestuur van Basketballvereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:

 • 7. Anton van Dijk zal aftreden, doch is wel herkiesbaar voor een periode van een jaar;
 • 8. Ineke Spraakman zal aftreden, doch is herkiesbaar voor een periode van een jaar;
 • 9. Joke van Dijk zal aftreden, doch is herkiesbaar voor een periode van een jaar.

Voordrachten voor kandidaten kunnen, door tien leden of meer ondertekend, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur worden ingeleverd.

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering


NB. Tijdens de vergadering is het clubhuis gesloten voor niet-vergadering bezoekers.


Terug naar het overzicht