Bestuur

Het bestuur van de sv Argon is verantwoordelijk voor beleidszaken, algemene zaken, financiën, ledenadministratie, sponsor relaties, public relations. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor, dat de commissies op de juiste wijze begeleid worden en dat de dagelijkse gang van zaken zo soepel mogelijk georganiseerd wordt.

Functie   E-mail
Voorzitter

Ton Goedemoed

Voorzitter@svargon.nl

Secretaris/vice-voorzitter

Peter Berger

secretaris@svargon.nl

Bestuurslid financiële zaken

Sandor Harmens

penningmeester@svargon.nl

Bestuursleden veld- en zaalvoetbal

James Augustin

Gerard Konincks

veldvoetbal@svargon.nl

Bestuurslid basketball

Anton van Dijk

basketball@svargon.nl

Bestuurslid accommodatie

Ger Raadschelders

facilitairezaken@svargon.nl