Bestuur

Het bestuur van de sv Argon is verantwoordelijk voor beleidszaken, algemene zaken, financiën, ledenadministratie, sponsor relaties, public relations. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor, dat de commissies op de juiste wijze begeleid worden en dat de dagelijkse gang van zaken zo soepel mogelijk georganiseerd wordt.

Functie   E-mail Telefoon
Voorzitter

Ton Goedemoed

Voorzitter@svargon.nl

06-53637756

Secretaris/vice-voorzitter

Peter Berger

secretaris@svargon.nl

06-30733840

Bestuurslid financiële zaken

Vacant

penningmeester@svargon.nl

 

Bestuurslid veld- en zaalvoetbal

James Augustin

veldvoetbal@svargon.nl

06-41865123

Bestuurslid basketball

Anton van Dijk

basketball@svargon.nl

0297-286473

Bestuurslid accommodatie

Vacant

facilitairezaken@svargon.nl