De Lijnkijkers

Ontstaan van supportersvereniging De Lijnkijkers
Bij het ontstaan van Argon is ook supportersvereniging "De Lijnkijkers" ontstaan. Na de fusie van Stormvogels, V.V.M. en Midreth is "De Lijnkijkers" opgericht in 1972. Op 16 februari 1983 volgde er een wijziging in de statuten, waarna de vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40479805.

Doelstelling van de Lijnkijkers
De vereniging heeft ten doel het steunen en ondersteunen van de veld- en zaalsporten van alle teams die zijn aangesloten bij S.V. Argon. Zij tracht dit doel te bereiken door het innen van donaties en het houden van diverse acties. Wij zijn er dus om alle spelers van Argon, jong en oud, aan te moedigen. Alle teams van hoog tot laag kunnen in principe op onze steun rekenen.

Wat is er bereikt
In de loop der jaren heeft de Lijnkijkers vorm gegeven aan die doelstelling in onder andere:
- de bouw van een overdekte tribune. aanschaf van meubilair voor de kantine.
- bijdrage keukeninventaris.
- bijdrage renovatie kleedkamers.
- bijdrage renovatie doucheruimtes.
- bijdrage renovatie clubhuis in 2002 door middel van een cheque ter waarde van € 45.000

Wat doen we nog meer
Jaarlijks wordt een bedrag ter beschikking gesteld aan de Club van 100, die daarmee op verzoek een bijdrage kan leveren voor een sportdag of een trainingsweek dan wel sponsoring van een toernooi, buitenlandse reis of afsluitingsdag - en avond van een afdeling. Daarnaast wordt ook de jeugdopleiding ondersteund met een jaarlijkse bijdrage van € 5.000

Hoe komen de Lijnkijkers aan geld?

Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals bingo, klaverjasavonden, verlotingen en testactie. Er is een groep mannen actief met het ophalen van oud papier. En natuurlijk dragen de leden van De Lijnkijkers bij met hun jaarlijkse contributie.

Bingo

Tien keer per jaar wordt er op de eerste vrijdag van de maand een bingo avond georganiseerd. Hoofdprijzen zijn bijvoorbeeld een kleuren t.v., een magnetron of een fiets. Er komen gemiddeld zo'n 150 bezoekers om dit spel met ons te spelen. De zaal gaat open om 19.30 uur en men wordt ontvangen met een gratis kopje koffie van De Lijnkijkers. De ballen voor het eerste spel gaan rollen om 20.00 uur. Kaartjes kosten € 0,50 per stuk.

Klaverjasavonden

Elke maandagavond wordt er een klaverjasavond gehouden. Het kaarten begint om 19:30 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. Inschrijfgeld is € 3,00 per avond. Gemiddeld komen er zo'n 40 mensen per avond kaarten.

Informatie over De Lijnkijkers
Informatie over onze activiteiten kunt u lezen op de website. Maar natuurlijk kunt voor informatie ook terecht bij een van de bestuursleden of opvragen via e-mail.