Club van 100

Doel
De Club van 100 heeft als doel - in nauw overleg met het bestuur - het financieel mogelijk maken van activiteiten voor de jeugdafdeling. Het gaat hierbij niet om specifieke voetbal zaken en het is juist de bedoeling om activiteiten mogelijk te maken die niet uit de normale exploitatie te bekostigen zijn. We denken hierbij aan een leuke happening voor de jeugd, een team uitje, aanschaf materialen of een spelletjes middag. We zijn van mening dat mede door deze extra activiteiten invulling gegeven wordt aan een kwalitatief goede jeugdopleiding. Deze activiteiten zijn daarbij uiterst belangrijk om onze jeugd te binden aan SV Argon en zo voor doorstroming naar de seniorenafdeling te zorgen.

Procedure
Iedere leider van een jeugdteam kan een beroep doen op een bijdrage uit het fonds onder vermelding van de naam van het team, het aantal kinderen en de omschrijving van de activiteit. Na een positieve beoordeling van de commissie, zal de penningmeester de bijdrage overmaken op het opgegeven bankrekeningnummer. We vinden het belangrijk dat al onze jeugdteams een bijdrage uit dit fonds kunnen aanvragen en willen dan ook de randvoorwaarde opnemen dat een team dat in het ene jaar een bijdrage heeft ontvangen, het seizoen erop geen aanspraak meer hierop kan maken. Uiteraard kan de commissie van de club van 100 in sommige gevallen anders beslissen. Als de activiteit heeft plaatsgevonden, verzoeken wij de leider van het jeugd team een beschrijving van de activiteit op de website te plaatsen onder dankzegging van de club van 100.

Lid worden?
Leden, sponsors, particulieren en/of bedrijven kunnen lid worden van de Club van 100 door minimaal € 50,00 per jaar te voldoen. Deze bijdrage zal gebruikt worden om de doelstellingen van de Club van 100 trachten te realiseren. Natuurlijk kunnen er ook door leden van de Club van 100 ideeën voor nieuwe activiteiten worden aangemeld bij de commissie.

Wat krijgt u er voor terug?
We hechten er waarde aan om duidelijk te maken wat er met uw geld gebeurt en wat u er, naast de directe besteding binnen de jeugdafdeling, voor terug zult zien:
Een uitnodiging voor u en uw partner voor de jaarlijks sponsoravond;
Een naamsvermelding van u of uw bedrijf op het Club van 100 bord in het clubhuis;
Inspraak waar de gelden van de Club van 100 aan worden besteed.

Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het inschrijfformulier dat onder aan deze pagina beschikbaar is.

Commissieleden Argon Club van 100
Vincent van der Horst

Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u ons bereiken via e-mail.