Clubhuis

De kantine is een belangrijk onderdeel van ons clubhuis. Het is een ontmoetingsplaats voor spelers, ouders en toeschouwers tijdens de wekelijkse voetbalwedstrijden, maar ook bij vele andere activiteiten die bij onze vereniging worden georganiseerd. Dat houdt echter ook in, dat er daar heel veel werk verzet moet worden en voor de organisatie, die dat vraagt, is de kantinecommissie de eerste verantwoordelijke.