Vrijwilligersbeleid

Vanzelfsprekend wilt u dat de vereniging waar u zelf voetbalt of ook basketbal speelt, of waar uw zoon of dochter speelt, u alle faciliteiten geeft om dat met zoveel mogelijk plezier te doen. Het in goede banen leiden van een vereniging als SV Argon is, zoals u kunt indenken, veel werk. Het besturen, organiseren, onderhouden, leiden en begeleiden kost enorm veel personele kracht.

Al dit werk wordt vrijwel uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Dit doen de leden zelf, maar ook de ouders van sommige leden steken de handen af en toe uit de mouwen. Samen met het bestuur zorgen de vrijwilligers ervoor dat de vereniging goed kan blijven functioneren.

Weet u dat er honderden vrijwilligers bij SV Argon actief zijn? Dit betreft belangrijke ondersteuning in de vorm van kantinemedewerkers, schoonmakers, onderhouders van reclameborden, diverse bestuur- en commissieleden, trainers, leiders, verzorgers, scheidsrechters etc. etc.
Jammer genoeg blijkt het de laatste tijd steeds moeilijker te worden om genoeg vrijwilligers te vinden. Er melden zich te weinig nieuwe vrijwilligers aan en onze bestaande vrijwilligers hebben niet genoeg tijd om alle taken die nodig zijn uit te voeren.

Daarom vragen wij of elk lid er over na wil denken hoe hij of zij Argon als vrijwilliger kan steunen. We vinden het belangrijk dat u als vrijwilliger bij Argon zelf kunt aangeven wat u het liefst wilt doen. Het is wellicht goed om te weten dat we niet verwachten dat u elke week als vrijwilliger komt helpen. Ook als u maar af en toe kunt komen helpen, scheelt dat al enorm. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u of uw kind op een prettige manier kan blijven sporten bij Argon. Ook úw hulp is namelijk onmisbaar.

Wat doet de Vrijwilligers Commissie?
De Vrijwilligers Commissie is verantwoordelijk voor de werving, selectie en binding van vrijwilligers binnen onze vereniging. De Vrijwilligers Commissie valt direct onder het bestuur (voorzitter) van SV Argon en zorgt voor het volgende:

  • Onderhouden van de contacten met vrijwilligers
  • Zorg dragen voor begeleiding en coaching van vrijwilligers
  • Opstellen als vraagbaak voor de vrijwilliger
  • Ondersteunen van commissies bij het opvullen van vacatures
  • Bijhouden van een databank van leden en ouders van leden. (wat hebben zij in potentie de vereniging te bieden)
  • Op een zo breed mogelijke manier vrijwilligers werven voor de vereniging, voor de commissies en voor taken en klussen die binnen de vereniging invulling behoeven. Hierbij kunnen diverse wervingsmethoden worden aangewend.

Wat heeft de Vrijwilligers Commissie zich voorgenomen om op termijn na te streven?
Zoveel mogelijk vrijwilligers werven en die inzetten daar waar de behoeften zijn.

Wat zijn de wensen/aandachtspunten voor de langere termijn?
Een dusdanige vrijwilligersstructuur realiseren dat ieder verenigingslid een vrijwilligersbijdrage aan de vereniging levert waaraan een ieder plezier beleeft.

Wilt u ons vrijwilligersteam komen versterken? We zijn op zoek naar mensen die al binnen de club actief zijn maar ook naar nieuwe vrijwilligers. U bent meer dan welkom. U kunt uw interesse zoals hierboven gemeld kenbaar maken via e-mail