Technische zaken

Het is voor een ambitieuze vereniging als SV Argon van groot belang dat er veel aandacht wordt geschonken aan het (voetbal) technische beleid. Daarom is binnen SV Argon de Technische Commissie in het leven geroepen.

De TC is onder meer belast met de volgende taken:

Aanstellen en begeleiden van selectietrainers;
Initiëren en coördineren van opleidingen voor trainers;
Aanstellen van technische staf van selectieteams;
Organiseren van overlegstructuur tussen trainers van diverse afdelingen;
Ondersteuning van selectietrainers bij de selectieprocedures;
Het op elkaar afstemmen van het technisch beleid binnen de diverse afdelingen;
Formuleren van het complete technisch beleid binnen SV Argon.

Voor vragen aangaande senioren kunt u contact opnemen via e-mail.

Voor vragen aangaande jeugdteams kunt u contact opnemen via e-mail.