Nieuws

Kick-Off (ver)nieuwbouw SV Argon brengt al bijna 25.000 euro bijeen

Na een mooie voorzet van wethouder Maarten van der Greft heeft voorzitter Michiel van Aken op woensdag 3 april het symbolische startschot gegeven voor de grote (ver)nieuwbouw van SV Argon. Met deze aftrap startte de campagne waarbij zoveel mogelijk geld, mankracht en materiaal wordt ingezameld om de grote verbouwing te realiseren. Al bijna 25.000 euro is opgehaald.

Wethouder Maarten van der Greft noemde de symbolische kick-off voor de (ver)nieuwbouw een “belangrijke mijlpaal”. “Dit grootse project is een win-winsituatie op alle fronten”, zegt hij. “Naast de vernieuwbouw heeft SV Argon ervoor gekozen de velden 4, 5 en 6 versneld in te leveren. Op deze velden zullen we tussen de 120 en 140 woningen realiseren die onder andere bedoeld zijn voor starters en ouderen. De verkoop van deze gronden levert ons als gemeente geld op. Van dit geld hebben we twee fondsen opgericht: het LED-fonds - om ledverlichting op alle buitenvelden te realiseren - plus een duurzaamheidsfonds. Vanuit dat fonds nodigen we alle buitensportverenigingen uit om te verduurzamen. Zo profiteren alle verenigingen dus mee van de stappen die SV Argon zet.”

Samen
De (ver)nieuwbouw van SV Argon – waarbij onder andere nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine worden gerealiseerd - is een gezamenlijk project. Leden, sponsoren en betrokkenen worden uitgenodigd mee te doen. Iedereen kan bijdragen in materialen en mankracht, maar de grootste financiële stap hoopt de omni-vereniging te zetten met haar eigen Obligatiefonds. En die oproep is goed ontvangen. Inmiddels is via het obligatiefonds al bijna 25.000 euro ingezameld. Dat is een tiende deel van ons streefbedrag. Daarnaast is al vele hulp toegezegd in de vorm van mankracht en materialen. Ook daar zijn we de gulle gevers ontzettend erkentelijk voor.