Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u alle informatie over het aanmelden als nieuw lid bij SV Argon.

AANMELDEN
Aanmelden kunt u met het digitale inschrijfformulier, met dit formulier doet u een voorinschrijving voor het lidmaatschap.
Als dit formulier door ons is ontvangen krijgt u een bevestigingsmail van de ledenadministratie.
Zodra er plek is in een Argon team voor uzelf of uw kind nemen wij contact met u op voor het inschrijven bij de KNVB.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Carla Visser via ledenadministratie@svargon.nl

Voor het digitale aanmeldingsformulier kunt u hier klikken.

AFMELDEN
Een afmelding voor veld- of zaalvoetbal moet voor 31 mei binnen zijn. Na die datum zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht.
Afmelden kan per mail naar ledenadministratie@svargon.nl

Ook kunt u uw brief in de brievenbus van het clubhuis deponeren, deze bevindt zich in de eerste deur links als u onder de bestuurskamer langs loopt.
In de brief of mail vermeldt u naam van het af te melden lid, geboortedatum en adres.

OVERSCHRIJVEN
Aanvragen tot overschrijvingen van sv Argon naar een andere vereniging dienen uiterlijk 15 juni binnen te zijn bij de KNVB. Argon werkt alleen mee aan overschrijving van een speler als de volgende zaken in orde zijn:
- contributie volledig is betaald en eventuele selectietoeslag
- alle openstaande boetes zijn betaald
- alle eigendommen van Argon zoals kleding, trainingspakken e.d. ingeleverd zijn, hierover wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende afdeling.

Wat moet je doen?
Je dient jezelf aan te melden bij de nieuwe vereniging, zij gaan je digitaal aanmelden bij de KNVB voor overschrijving. Je spelerspas en een overschrijvingsformulier inleveren bij de nieuwe vereniging is met ingang van december 2015 niet meer nodig.


Voor een overschrijving van een andere voetbalvereniging naar Argon moet u zich ook aanmelden bij de ledenadministratie van Argon via ledenadministratie@svargon.nl , Carla Visser 06-23962781.

CONTRIBUTIES
Voor informatie en vragen over de contributie kunt u contact opnemen met contributie@svargon.nl, Annemiek Winters 0297-286764

Voor de contributiebedragen van dit seizoen klikt u hier.

BASKETBALL
Voor informatie over het lidmaatschap van de basketball afdeling van Argon kunt u contact opnemen met Ineke Spraakman 0297-274678 of e-mail .

Voor de aanmelding bij de basketball kunt u bijgaand pdf formulier gebruiken.