Kantine

De kantine is een belangrijk onderdeel van ons clubhuis. Het is een ontmoetingsplaats voor spelers, ouders en toeschouwers tijdens de wekelijkse voetbalwedstrijden, maar ook bij vele andere activiteiten die bij onze vereniging worden georganiseerd. Dat houdt echter ook in, dat er daar heel veel werk verzet moet worden en voor de organisatie, die dat vraagt, is de kantinecommissie de eerste verantwoordlijke.

De kantinecommissie is (in samenwerking met het bestuur) verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in de kantine. Zij stellen in overleg een rooster samen, waardoor met behulp van vaste medewerkers en personen, die de verplichte vrijwilligerstaak in het clubhuis uitvoeren, het clubhuis tijdens de openstellingsuren voldoende bemand is.

Verplichte kantinediensten
Tijdens de verplichte kantinediensten is het de bedoeling zowel de bar als de keuken draaiende te houden. Dit gebeurt onder leiding van een vrijwilliger(barcaptain), die precies weet wat er moet gebeuren en de mensen indeelt waar nodig.
Na een korte uitleg wat er precies gedaan moet worden kunnen de werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Let wel, dit kan zowel in de keuken als achter de bar zijn.
De werkzaamheden variëren van het maken en bereiden van tosti’s tot het schenken van koffie en tappen van een biertje of het bakken van patat.
Tijdens de dienst moet er ook voor gezorgd worden dat de kantine er netjes en schoon uitziet. Dat betekent de prullenbakken legen en de tafels/bar schoonhouden.

De vrijwilliger
Als vrijwilliger geef je leiding aan de ouders of leden die verplichte kantinedienst moeten draaien.
Gezamenlijk houden ze de bar, gedurende de openingstijden draaiende.
De vrijwilliger weet wat er moet gebeuren gedurende de diensten en legt het één en ander uit aan de ouders c.q. leden die vervolgens aan het werk kunnen. De werkzaamheden staan vermeld en omschreven in een draaiboek. De vrijwilliger is het aanspreekpunt voor allerhande zaken.
Als vrijwilliger draai je geregeld kantinediensten, hoe meer vrijwilligers er zijn des te minder is het aantal diensten die je draait.
De rol van de vrijwilliger is ook die van het creëren van een gezellige sfeer in de kantine.
Als kantinecommissie zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers. Mensen die iets extra’s willen doen voor de vereniging en het leuk vinden om met het kantinegebeuren bezig te zijn.
Met de inzet van enthousiaste mensen proberen we de gezelligheid en saamhorigheid van de club te vergroten.

U kunt de commissie bereiken via e-mail.