Contributie veld- en zaalvoetbal

Voor het seizoen 2020 - 2021 zijn de contributiebedragen vastgelegd volgens de gegevens in de hieronder getoonde bijlage.

Voorts zijn er nog enkele zaken waar u rekening mee dient te houden:

Jeugdkorting:
Deze korting is bestemd voor gezinnen met 3 of meer jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. De korting bij 3 jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar bedraagt € 50,00 en bij 3 jeugdleden in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar € 75,00 en bij 4 of meer jeugdleden € 100,00.

Selectietoeslag + kledingbijdrage:
Selectiespelers van de teams JO13-1, JO14-1, JO16-1, JO16-2, JO18-1, JO19-1 en O23 zijn verplicht een jaarlijkse selectietoeslag + kledingbijdrage te betalen.
Selectiespelers van de teams JO8-1, JO9-1, JO10-1, JO10-2, JO11-1, JO11-2, JO12-1 en JO12-2 betalen alleen de selectietoeslag.
De selectietoeslag + kledingbijdrage zal in november 2020 worden geïncasseerd!
Desbetreffende spelers ontvangen hierover nog tijdig een schrijven/reminder.

BELANGRIJK:

De contributie moet vóór 1 september 2020 op rekening NL73 INGB 0006 8455 48 t.n.v. SV Argon zijn bijgeschreven met vermelding van de naam van de betrokken speler/speelster. Is dit niet het geval, dan kunt u ook niet spelen!
Indien wordt geconstateerd dat u aan wedstrijden meedoet als u nog niet aan uw contributieverplichting heeft voldaan, dan wordt u een schorsing opgelegd door het Bestuur. Bij overtreding van deze bestuursmaatregel kan royement volgen. Een royement ontslaat u overigens niet van uw financiële verplichtingen t.o.v. SV Argon. Neemt u hier goede nota van, zodat genoemde maatregelen niet nodig zijn!

ARGON ledenkaart:
Na ontvangst van de contributie wordt aan de leden een (jeugd) ledenkaart uitgereikt. De ledenkaart wordt verstrekt vanaf JO14.

Stichting Jongeren Actief
Bent u niet in staat de contributie van uw kind op te brengen? Stichting Jongeren Actief betaalt zo nodig het lidmaatschap.
De Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk dat alle kinderen in de Ronde Venen lid kunnen zijn van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld voor is. De stichting betaalt in voorkomende gevallen het lidmaatschap van een club en het daarbij behorende tenue. Dit geldt voor kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 18 jaar.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg. De locaties zijn:
Hoofdweg 1 te Mijdrecht
Dorpsstraat 28 te Wilnis
Kerklaan 12 te Vinkeveen
Kerkgaarde 5 te Abcoude
De Hoef Oostzijde, bij de kerk in De Hoef. Elke dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Piet Heinlaan 1 te Amstelhoek. Elke dinsdag van 15.15 uur tot 17.00 uur

Het algemene nummer van de Servicepunten is (0297) 58 76 00

Indien u nog vragen heeft over de contributie, dan kunt u contact opnemen met:

Sandor Harmens – Penningmeester 06-12944202; penningmeester@svargon.nl
Of
Annemiek Winters – Contributieadministratie 0297-286764; contributie@svargon.nl