Contributie veld- en zaalvoetbal

Voor het seizoen 2022 - 2023 zijn de contributiebedragen vastgelegd volgens de gegevens in de hieronder getoonde bijlage.

Voorts zijn er nog enkele zaken waar u rekening mee dient te houden:

Jeugdkorting
Deze korting is bestemd voor gezinnen met 3 of meer jeugdleden.
Bij 3 jeugdleden van 5 t/m 18 jaar bedraagt de korting € 50,=
Bij 3 jeugdleden van 7 t/m 18 jaar bedraagt de korting € 75,=
Bij 4 jeugdleden van 5 t/m 18 jaar bedraagt de korting € 100,=

Selectietoeslag en kledingbijdrage
Selectiespelers zijn verplicht een selectietoeslag te betalen, die jaarlijks wordt vastgesteld door het Bestuur van SV Argon.
De selectietoeslag + kledingbijdrage zal in november 2022 worden geïncasseerd! Desbetreffende spelers ontvangen hierover nog tijdig een schrijven/reminder

Selectietoeslag + kledingbijdrage Junioren en teams O21/O23
Spelers van de JO13-1, van de junioren selectieteams en de teams O21 en O23 zijn verplicht naast de jaarlijkse selectietoeslag ook een kledingbijdrage te betalen. Het tenue van de speler/speelster van deze selectieteams zal door Argon worden verstrekt. De jaarlijkse kledingbijdrage voor deze spelers/speelsters bedraagt € 17,50.

Selectietoeslag Pupillen
Spelers van de pupillen selectieteams betalen alleen de vastgestelde selectietoeslag.

BELANGRIJK
De contributie moet vóór 1 september 2022 op rekening NL73 INGB 0006 8455 48 t.n.v. SV Argon zijn bijgeschreven met vermelding van de naam van de betrokken speler/speelster. Is dit niet het geval, dan kunt u ook niet spelen!
Indien wordt geconstateerd dat u aan wedstrijden meedoet als u nog niet aan uw contributieverplichting heeft voldaan, dan wordt u een schorsing opgelegd door het Bestuur. Bij overtreding van deze bestuursmaatregel kan royement volgen. Een royement ontslaat u overigens niet van uw financiële verplichtingen t.o.v. SV Argon. Neemt u hier goede nota van, zodat genoemde maatregelen niet nodig zijn!

ARGON ledenkaart
Na ontvangst van de contributie wordt aan de leden een (jeugd) ledenkaart uitgereikt. De ledenkaart wordt verstrekt vanaf JO14.

Stichting Jongeren Actief
Bent u niet in staat de contributie van uw kind op te brengen? Stichting Jongeren Actief betaalt zo nodig het lidmaatschap. Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk dat alle kinderen in de Ronde Venen lid kunnen zijn van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld voor is. De stichting betaalt in voorkomende gevallen het lidmaatschap van een club en het daarbij behorende tenue. Dit geldt voor kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 18 jaar.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg. De locaties zijn:

Hoofdweg 1 te Mijdrecht
Dorpsstraat 28 te Wilnis
Herenweg 63 te Vinkeveen
Dorpszicht 22 te Abcoude

Het algemene telefoonnummer van de Servicepunten is 0297-587600

Indien u nog vragen heeft over de contributie, dan kunt u contact opnemen met:
Annemiek Winters – Contributieadministratie
0297-286764 / 06-18256778
contributie@svargon.nl