Speeldagenkalender

Handig voor de jaarplanning, de speeldagenkalender zoals deze door de KNVB is vastgesteld voor het lopende seizoen. U vindt het in de bijlage.