Contributie basketball

Contributie 2021-2022


Contributieopbouw

De contributie bestaat uit een basiscontributie en eventueel variabele toeslagen (extra trainingen of rayontoeslag).

Basiscontributie

Categorie Basiscontributie
Wedstrijdspelende sen. + U20 + U22 € 280,00
Wedstrijdspelende U18 € 256,00
Wedstrijdspelende U16 € 235,00
Wedstrijdspelende U10 + U12 + U14 € 220,00
Alleen trainende senioren  € 202,00
Alleen trainende U10 € 145,00
Inschrijvingskosten nieuwe leden € 20,00
Administratie kosten geen incasso  € 10,00


De basiscontributie is inclusief:

-De vaste afdrachten aan team- en lidmaatschapcontributies van het Rayon West en NBB. Let op: deze worden al in augustus geïnd, zie paragraaf vaste afdrachten hieronder.
- Een training van 75 minuten per week.
- Deelname aan wedstrijden op regio niveau (alleen wedstrijdspelende leden).


Variabele toeslagen
Wanneer het basisteam van een speler wedstrijden speelt op ‘rayon niveau’ (i.p.v. regioklasse), en/of meer dan één training per week geniet gelden onderstaande toeslagen op de basiscontributie.

Rayonniveau spelende teams
- Toeslag voor Rayon West : € 85,00
Toelichting: het rayon levert bij rayon wedstrijden ‘verenigingsscheidsrechters’ of ‘onafhankelijke rayon-scheidsrechters’. De vergoedingen voor deze scheidsrechters zijn verschillend en worden op de vereniging verhaald.

Extra trainingen
- Toeslag T90: een extra training per week van 90 minuten: € 90,00
- Toeslag T75: een extra training per week van 75 minuten: € 75,00
- Toeslag T60: een extra training per week van 60 minuten: € 60,00

Voorbeelden

  • Je speelt wedstrijden bij een Ju12 team op regio klasse niveau en traint 1x 75 minuten per week. De 1e training en de standaard team- en lidmaatschapscontributies van het Rayon en de NBB zitten reeds in de basiscontributie. Je betaalt dus alleen de € 220,00 basiscontributie voor het hele seizoen.
  • Je speelt bij een Dames team op Rayon niveau. Het Rayon West levert voor dat niveau zogenaamde ‘verenigingsscheidsrechters’ en berekent de vereniging daarvoor een scheidsrechtersvergoedingentarief. Jij betaalt aan Argon de basiscontributie van € 280 plus de toeslag van € 85,00. Als je team een 2e training van 5 kwartier per week heeft betaal je tevens de T75-toeslag van € 75,00. In totaal is je contributie dan dus € 440,00 voor het hele seizoen.
  • Je speelt bij een u18 team bij Rayon West op 1e klasse niveau. Jij betaalt aan Argon de basiscontributie van € 256,00 euro. Als je team een 2e training van 75 minuten per week heeft betaal je tevens de T75-toeslag van 75 euro. In totaal is je contributie dan dus € 331,00 voor het hele seizoen.

 

Leeftijdscategorieën
De basiscontributie wordt berekend op basis van de leeftijd van het lid, zie de tabel hieronder.
Voor het seizoen 2020-2021 gelden onderstaande leeftijdscategorieën.

Hoofdindeling Leeftijdscategorie Geboortejaar
Mini’s U10 (onder 10) 2011 of later
  U12 (onder 12) 2010 of 2009
Jeugd U14 (onder 14) 2007 of 2008
  U16 (onder 16) 2006 of 2005
  U18 (onder 18) 2004 of 2003
Senioren Senioren 2002 of eerder

  
In de meeste gevallen wordt geprobeerd iedereen in de leeftijdsklasse te plaatsen waarin ze volgens bovenstaand leeftijdschema zouden vallen. Het kan echter voorkomen dat leden (in overleg met het lid en eventueel diens ouders/verzorgers) één klasse hoger of lager worden geplaatst.

Inning
Vaste afdrachten
De vereniging betaalt de team- en lidmaatschapcontributies van de NBB en Rayon West al voor de start van het seizoen. Indien leden daarna nog afzeggen krijgen we die bedragen niet terug.
De vaste afdrachten maken deel uit van de basiscontributie, en worden in augustus, bij de start van het nieuwe seizoen geïnd.
Variabele toeslagen
De scheidsrechtersvergoeding + extra trainingstoeslag wordt in januari geïnd.
Termijnbetalingen
Op verzoek van het lid kan een termijnbetaling worden afgesproken.

Korting/tegemoetkoming
Gezinskorting
Wanneer 3 of meer jeugdleden uit een gezin betalende leden van basketbalvereniging Argon zijn zal er korting op de contributie worden gegevens voor het 3e en volgende kind.
De korting bedraagt € 25 voor het 3e kind en € 50 voor het volgende kind.

Bijzondere bijstand
In de gemeente De Ronde Venen is er de stichting Jongeren Actief. Deze stichting kan de contributie verplichtingen voor jeugdleden tm 16 jaar overnemen als het gezin financieel gezien hiertoe niet in staat is. Aanvraagformulieren zijn te krijgen bij de diverse Service punten in de Ronde Venen.

Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie Ineke@Spraakman.nl of per post naar Karekiet 42 3641 ZH Mijdrecht ) en bij voorkeur met opgave reden.
De opzegging dient uiterlijk 30 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Tot die datum is opzegging kosteloos.
Indien de afmelding na 30 april plaatsvindt zal de volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldaan moeten worden.