Contributie basketball

Contributie

 De bedragen en opbouw van de contributie zijn op bijgaand document omschreven.