Accommodatie

De leden van deze commissie houden zich bezig met het op orde houden van onze accomodatie in de breedste zin van het woord. Niet alleen zetten zij zich in voor het schoonhouden van de opstallen, ook alle zaken rondom de velden hebben hun aandacht. Een onmisbaar deel van onze vrijwilligersgroep, die we het werk natuurlijk wel lichter kunnen maken door de kleedlokalen na training en wedstrijd toonbaar achter te laten.

Vragen aan of over deze commissie kunt u stellen via e-mail