Communicatie

Deze commissie heeft zich ten doel gesteld, de leden op de juiste wijze van informatie te voorzien. Middelen daartoe zijn uiteraard deze website als eerste, maar ook wordt de nieuwsbrief verzorgd en zonodig op andere wijze informatie richting de leden en commissies gezonden.

Informatie kunt u verkrijgen via e-mail.