Vertrouwenscontactpersonen

Argon heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor Argon leden en overige Argon betrokkenen bij incidenten op het gebied van seksuele intimidatie, wangedrag en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. Zij kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Vertrouwenscontactpersonen behandelen verkregen informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico's voor derden dreigt.


Mochten er zaken zijn, die u wilt bespreken of aanhangig maken, dan is er de gelegenheid om in contact te komen met een van de aangestelde contactpersonen:

Leoniek van der Laan-Hoogstraten
06-54224673
commissiesportief@svargon.nl

Ellen Prins
06-29220736
commissiesportief@svargon.nl