Huis- en gedragsregels

Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om glaswerk mee de trap af te nemen.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Dit geldt ook voor personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met zichtbaar meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Beheerder, captains en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun kantinedienst.

Er geldt een wettelijk rookverbod in het hele clubgebouw, inclusief de kleedkamers.

Op zaterdag en zondag wordt er in de kantine tot 12.00 uur geen alcohol geschonken.

Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen in de kantine te komen.