Verplichte kantinediensten

Binnen onze vereniging werken we met een systeem van verplichte kantinediensten. Deze diensten dienen te worden ingevuld door mensen, die niet op andere wijze actief zijn als vrijwilliger binnen Argon. Deze mensen worden in voorafgaand aan het seizoen per mail op de hoogte gesteld.

Spelregels bij verplichte kantinedienst

Onder een kantinedienst wordt verstaan het helpen in de keuken van de kantine van SV Argon.
Alle teams (veldvoetbal) worden ingedeeld behalve de Argonautjes.
Alle senioren spelers en O19-junioren, alsmede de ouders van de andere jeugdspelers zijn verplicht om keukendiensten te draaien. Dat zal ongeveer 1 á 2 keer per lid per seizoen zijn.
Mensen die reeds vrijwilligerswerk doen voor de club worden in principe niet ingedeeld en zijn dus vrijgesteld van de verplichte kantinediensten (zie ook definitie 'Vrijwilliger').

De keukendienst zal worden begeleid door een captain (dit is een ervaren kantinemedewerk(st)er die uitleg en ondersteuning zal geven bij o.a. indeling werkzaamheden, bediening apparatuur, uitleg kassa).
De keukendiensten hebben betrekking op de zaterdag. Het uitgangspunt is dat in het weekend de kantine op zaterdag open zal zijn van 8:00 tot 20:00 uur.

De keukendiensten op zaterdag zijn verdeeld in 3 shifts:

- 09:00 uur - 13:00 uur (1e shift)
- 13:00 uur - 17:00 uur (2e shift)
- 17:00 uur - sluiting (3e shift) 

Toewijzing van diensten aan de teams zal willekeurig plaatsvinden.

Per weekend kantinedienst worden 3 spelers of ouders van jeugdleden ingeroosterd. 
Het kan een keer voorkomen dat ouders van jeugdleden een kantinedienst hebben op hetzelfde tijdstip als dat hun kind een wedstrijd speelt, echter bedacht moet worden dat men maar 1 á 2 keer per seizoen wordt ingeroosterd. Leiders vragen per mail/whattsapp aan spelers of aan ouders van jeugdleden of zij zich vrijwillig willen aanmelden voor de kantinedienst waar het team voor ingeroosterd staat.

De leider geeft uiterlijk donderdag aan de coördinator de namen door van de spelers of ouders van de jeugdleden. De coördinator informeert op zijn beurt de kantinecommissie.

Krijgt een leider geen reactie van spelers of van ouders van jeugdleden, dan maakt hij hiervan melding bij de coördinator. De coördinator/bestuur wijst vervolgens 3 spelers of ouders van jeugdleden aan.

Bij het niet opkomen dagen van spelers of ouders van jeugdleden.

Het niet komen opdagen bij een keukendienst wordt als niet sportief beschouwd en zal gesanctioneerd worden. Zie daarvoor het 'Sanctiereglement bij niet nakomen verplichte kantinedienst'.

Een ander staat er voor jou als jij na de wedstrijd een koffie, biertje en een broodje wilt nuttigen. Doe dat dan ook als die ander na de wedstrijd ook iets wil nuttigen.

Het schema voor de komende periode vindt u hieronder als bijlage. Bent u verhinderd, zorg dan vroegtijdig zelf voor een vervanger, dat voorkomt problemen op de dag zelf!