Regels voor activiteiten

Regels voor activiteiten

In de kantine mogen alleen activiteiten georganiseerd worden, die gerelateerd zijn aan het voetbal en/of basketball. Bij activiteiten kan men denken aan:

 • teambuilding,
 • toernooien,
 • oefenwedstrijden,
 • onderlinge trainingswedstrijden,
 • inhaalwedstrijden,
 • ledenbijeenkomsten (vergaderingen, introducties),
 • sponsoractiviteiten, het geven van cursussen, etc..

(Het vieren van verjaardagfeestjes of trouwerijen is dus niet toegestaan, omdat het volgens de afgegeven vergunning niet mag.)

Als men een activiteit wil organiseren dan dient men uiterlijk 3 weken voor de datum van de activiteit dit met de kantinebeheerder af te stemmen. Met hem dienen ook de afspraken over opening, sluiting en wel of niet gebruik maken van munten om consumpties (drank en eten) af te rekenen.
De activiteit kan alleen gehouden worden als een kantinemedewerker/ster aanwezig is.

In geval van teambuilding zijn naast bovenstaande ook de volgende regels van toepassing:

 • per team wordt 1x per seizoen een teamuitje toegestaan in de kantine (dit geldt voor alle teams)
 • drankjes en hapjes kunnen à € 1,- per stuk worden afgerekend
 • het is dus niet toegestaan om zelf drank mee te nemen
 • de kantine dient na afloop weer schoon opgeleverd te worden

Is de kantine open tijdens het organiseren van een activiteit, dan kan men ook plastic munten aanvragen bij de kantinebeheerder. Dit heeft twee voordelen:
1. andere bezoekers kunnen niet "meeliften" op de activiteit met hun consumpties en
2. je weet op de voorhand wat het kost.
De gebruikte munten zullen omgerekend en intern doorbelast worden voor een waarde van € 1,50. De munten kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de aanschaf van snacks ter waarde van maximaal € 1,50 en frisdrank en bier.

Wil men van deze regeling afwijken, dan dient men dit met het beheer van het clubhuis of een lid van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en/of penningmeester) af te stemmen.