Verplichte kantinediensten

Binnen onze vereniging werken we met een systeem van verplichte kantinediensten, welke dienen te worden ingevuld door mensen, die niet op andere wijze als vrijwilliger binnen Argon actief zijn. Deze mensen worden in dit seizoen per mail op de hoogte gesteld.

Spelregels bij verplichte kantinedienst

Onder een kantinedienst wordt verstaan het helpen achter de bar of in de keuken van de kantine van SV Argon.
Alle teams (veldvoetbal) worden ingedeeld behalve de Argonautjes.
Alle senioren spelers en A-junioren, alsmede de ouders van de andere jeugdspelers zijn verplicht om kantinediensten te draaien. Dat zal ongeveer 1 á 2 keer per lid per seizoen zijn.
Mensen die reeds vrijwilligerswerk doen voor de club zullen in principe niet ingedeeld worden en zijn dus vrijgesteld van verplichte kantinediensten (zie ook definitie 'Vrijwilliger').
Tijdens de kantinedienst zal men hulp krijgen van een captain (dit is een ervaren kantinemedewerk(st)er die uitleg en ondersteuning zal geven bij o.a. indeling werkzaamheden, bediening apparatuur, uitleg kassa).
De kantinediensten hebben betrekking op de zaterdag. Het uitgangspunt is dat in het weekend de kantine op zaterdag open zal zijn van 8:00 tot 20:00 uur.
De kantinediensten op zaterdag zijn in 3 shifts verdeeld:
- 8:00 - 12:00 uur (1e shift)
- 12:00 - 16:00 uur (2e shift)
- 16:00 - 20:00 uur (3e shift) 

Per weekend kantinedienst zullen 3 à 4 spelers of ouders van jeugdleden ingeroosterd worden. 
Het kan voorkomen dat ouders van jeugdleden een kantinedienst moeten draaien op hetzelfde tijdstip dat hun kind speelt, echter bedacht moet worden dat men maar 1 á 2 keer per seizoen wordt ingeroosterd. Toewijzing van teams zal willekeurig plaatsvinden.
Alle diensten zullen bij voorkeur 3 weken vooruit worden ingeroosterd. Per e-mail worden de leden / ouders van jeugdleden wekelijks van de ingeroosterde dienst op de hoogte gebracht. Ook wordt er iedere week een herinneringsmail gestuurd. De kantinecommissie zal verantwoordelijk worden voor het vullen van de teams en namen waarbij rekening wordt gehouden dat iedereen aan de beurt komt.
De communicatie verloopt via e-mail. De leden zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van het e-mailadres. Wijzigingen etc. dienen direct aan de ledenadministratie gemeld te worden via ledenadministratie@svargon.nl

Indien iemand verhinderd is dan zal men zelf voor vervanging moeten zorgen (bijv. ruilen met iemand anders uit het team).
Mocht iemand structureel niet op een bepaalde dag kunnen, bijv. omdat men op zaterdag werkt, dan zal men (in overleg) op een andere dag worden ingeroosterd. Men zal daartoe zelf het initiatief moeten nemen en dit tijdig (dus voordat men is ingeroosterd) dienen te melden aan de kantinecommissie. Ditzelfde is ook van toepassing indien men de voorkeur geeft aan een andere vrijwilligersdienst dan de kantinedienst; ook dan dient men dit te tijdig te melden aan de kantinecommissie.
Mocht iemand vanwege zwaarwegende gronden of steekhoudende argumenten niet in staat zijn om een kantinedienst te draaien, dan kan men een schriftelijk verzoek tot vrijstelling bij de secretaris indienen ( secretaris@svargon.nl ) waarna het bestuur een beslissing neemt. Let wel, men zal dus zelf het initiatief daartoe moeten nemen en dit tijdig (dus voordat men is ingeroosterd) dienen te melden. Verzoeken die binnenkomen nadat men al is ingeroosterd zullen dan ook niet in behandeling worden genomen.
Ook als er (eigen/andere) wedstrijden worden afgelast zullen de verplichte kantinediensten gewoon doorgaan, tenzij op de Argon website een bericht staat dat de kantinediensten niet doorgaan; alleen in dat geval hoeft men niet te komen. Dit betekent dat men dus altijd goed de website in de gaten moet houden.
Tijdens de kantinedienst kan men, op kosten van Argon, twee consumpties nemen die wel aangeslagen moeten worden op de kassa.
Tijdens de kantinedienst is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen.
Het niet komen opdagen bij een kantinedienst wordt als niet sportief beschouwd en zal gesanctioneerd worden. Zie daarvoor het 'Sanctiereglement bij niet nakomen verplichte kantinedienst'.


Een ander staat er voor jou als jij na de wedstrijd een koffie, biertje en een broodje wilt nuttigen. Doe dat dan ook als die ander na de wedstrijd ook iets wil nuttigen.

Het schema voor de komende maanden vindt u hieronder. Bent u verhinderd, zorg dan vroegtijdig zelf voor een vervanger, dat voorkomt problemen op de dag zelf!