Een woord van dank

28 juni, 2022

Als bestuur van de vereniging willen we onze waardering uiten voor de prestatie, die geleverd is met de organisatie van alle evenementen gedurende het jubileumjaar dat nu achter ons ligt.

Dankzij de inzet van de jubileumcommissie en vele andere vrijwilligers binnen de club is het een onvergetelijk jaar geworden. Al deze Argonauten met het hart op de juiste plaats hebben gezorgd voor een onderlinge binding die van levensbelang is voor het voortbestaan van de club.

We zijn als bestuur dan ook niet gewoon blij, maar zielsgelukkig dat we van jullie inzet en verdiensten gebruik mogen maken. Ik had graag woorden van deze strekking uit willen spreken op de gezellige afsluiting van zaterdagavond, maar uit ervaring weet ik, dat het zo goed als onmogelijk is om te spreken als de sfeer en stemming zo gezellig is. Daarom op deze wijze: ALLEMAAL HEEL HARTELIJK DANK!

Namens het bestuur,

Ton Goedemoed
Voorzitter sv Argon


Terug naar het overzicht