Wisseling van de wacht

20 januari, 2023

Tijdens de Algemene Leden vergadering van 19 januari zijn er grote wijzigingen doorgevoerd in het bestuur van onze vereniging.

Het zittende bestuur had al lange tijd te kampen met het wegvallen van bestuursleden en ondanks alle verwoede pogingen om die opengevallen posities weer te bemannen slaagde men daar niet in. Gevolg was, dat in de achter ons liggende periode met slechts vier mensen de vereniging draaiende moest worden gehouden, een enorme opgave waar zij zich met alle inzet op hebben geworpen, maar uiteraard een situatie die om een oplossing vroeg.

Om tot die oplossing te komen is een aantal maanden geleden een task force opgericht, die zich op de achtergrond heeft bezig gehouden met het zoeken en vinden van geschikte kandidaten om plaats te nemen in een nieuw te vormen bestuur. In volledige openheid en transparantie met het zittende bestuur is men er in geslaagd, om die zware taak te vervullen met als gevolg dat op de ALV aan de leden kon worden voorgesteld om acht nieuwe bestuursleden te aanvaarden.

De vergadering kon zich hierin vinden en dat betekent dus, dat met ingang van heden het bestuur van de sv Argon gevormd wordt door: Michiel van Aken (voorzitter), Wido de Jong (secretaris), Fred Eindhoven (penningmeester), Roel Langelaar (veld- en zaalvoetbal), Wouter van Roijen (basketball), Marco Bakker (commerciële zaken), Abe van Nieuwkerk (technische zaken) en Martin Visser (facilitaire zaken).

Daarnaast kon ook gemeld worden, dat een groot aantal posities in de noodzakelijke commissies ook zijn ingevuld, al zijn daar zeker nog aanvullingen nodig. Mocht u aangestoken worden door het nieuwe elan, schroom dan niet om even contact op te nemen met een van de nieuwe bestuursleden.

Uiteraard ging deze wisseling van de wacht gepaard met het op de juiste wijze afscheid nemen van de aftredende bestuursleden, daar zullen we u in een apart bericht melding van maken.

Het is een heel prettige gedachte, dat we in deze toch moeilijke tijden voor het verenigingsleven in het algemeen er in geslaagd zijn om deze nieuwe invulling vorm te geven. Een groot woord van dank gaat dan ook naar de mensen in de task force die zich met zoveel inzet bezig hebben gehouden met de toekomst van de vereniging.

Het nieuw aangetreden bestuur heeft zich ten doel gesteld om binnen 100 dagen een beleidsplan te maken en hun visie kenbaar te maken tijdens een ALV die in mei zal worden vastgesteld.

Hieronder de afgetreden bestuursleden, op de andere foto het nieuwe gevormde bestuur.

afgetreden-bestuur-2023.jpg


Terug naar het overzicht