Eregalerij

20 januari, 2023

Tijdens de in onze verenigingshistorie eigenlijk wel uniek te noemen ALV van donderdag zijn de aftredende leden van het bestuur meteen door het aangetreden bestuur op hun waarde voor de vereniging geschat, want alle vier zien ze hun naam nu terug in de eregalerij van Argon.

Anton van Dijk werd voor zijn verdienste voor met name de afdeling basketball van Argon benoemd tot Lid van Verdienste. Opvallend detail: met het aftreden van Anton komt een einde aan een ruim 50 jaar durende deelname van de familie van Dijk aan het bestuur van de club, want vader Bart en broer Hans (beiden helaas niet meer onder ons) gingen hem eerder voor. We mogen dus wel spreken van een echte Argon familie!

lid-van-verdienste-anton.jpg

James Augustin mocht eveneens de oorkonde en bijbehorende speld ontvangen als nieuw Lid van Verdienste. Begonnen als jeugdtrainer en via tussenstappen doorgegroeid tot bestuurslid Veld- en zaalvoetbal heeft hij zich de afgelopen jaren op vele vlakken bezig moeten houden om alles draaiende te houden, zijn inzet werd gezien het applaus dat hem toekwam hoog gewaardeerd.

lid-van-verdienste-james.jpg

Peter Berger werd benoemd tot Erelid nadat hij gedurende een periode van maar liefst 15 jaar de functie van secretaris heeft ingevuld, met daarbij in de laatste periode ook nog de medeverantwoording voor de financiën van de club. Het vele werk dat dit met zich heeft meegebracht zal door velen vaak niet opgemerkt zijn, insiders weten dat het geen eenvoudige klus is welke Peter met veel inzet heeft weten te klaren.

erelid-peter.jpg

Tenslotte werd Ton Goedemoed na een periode van 12 jaar als voorzitter van onze vereniging (en daarmee de langst zittende voorzitter) benoemd tot Erelid van de vereniging. In zijn periode als praeses heeft hij soms zware stormen moeten doorstaan, denk bijvoorbeeld aan het feit dat we moesten stoppen met voetbal op zondag of aan de periode dat we op een onprettige manier de landelijke pers haalden. Hij heeft echter altijd met het clubbelang voor ogen gehandeld en verdient de benoeming dan ook ten volle. Dat dit door de aanwezigen werd onderschreven, bleek wel uit het feit dat hem een staande ovatie ten deel viel toen hij zijn plek achter de tafel overgaf aan zijn opvolger.

erelid-ton.jpg

ovatie-ton.jpg

ovatie-ton-2.jpg

Met de pittige taak die het nieuwe bestuur zal hebben om de toekomstige belangrijke zaken af te handelen in het achterhoofd gaf Ton nog een ludiek voorwerp aan zijn opvolger ten teken, dat er nog veel gebouwd zal moeten gaan worden, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.

overdracht-hamer.jpg


Terug naar het overzicht