SV Argon ontvangt energiecompensatie via de VriendenLoterij!

27 maart, 2023

We zijn verheugd om te melden dat SV Argon een extra schenking ontvangt van € 1.256,- via de Vriendenloterij

Wat een mooie en dankbare verrassing! Vandaag ontving SV Argon een extra bijdrage van € 1.256,- euro van de VriendenLoterij. De bijdrage komt voort uit de extra schenking van 5,6 miljoen euro die is vrijgemaakt voor clubs en verenigingen die trainen en repeteren. Op deze manier biedt de VriendenLoterij een financiële steun in de rug aan ruim 2.400 clubs en verenigingen in tijden van hoge energiekosten, van sportclubs tot muziek-, toneel- en theaterverenigingen.

Voorzitter Michiel Van Aken benadrukt voor de leden en bezoekers: Ook u kunt uw steentje bijdragen ter voorkoming van een extra hoge energienota voor SV Argon. Zorg dat u of uw kind rekening houdt met de actuele extra hoge energiekosten. Douchen is een grote energievreter en kan ook bij Argon, net als bij u thuis, in gebruiksduur flink beperkt worden. Het zou erg teleurstellend zijn als er op den duur noodgedwongen maatregelen genomen moeten worden. Het nut en het in willen zien van de noodzaak om te willen bezuinigen begint als eerste bij een ieder persoonlijk. Ik reken op U want lagere kosten is een verdienste van ons allen…..

Onderzoek
Het is een spannende winter voor clubs en verenigingen in Nederland. Uit nieuw onderzoek van Motivaction (2023) blijkt dat 22% vreest dat zij de winter niet zullen overleven door de hoge energiekosten. 61% is daarnaast bezorgd over de effecten omdat benodigde investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. Dit is aanleiding voor de VriendenLoterij om 5,6 miljoen euro extra te schenken aan ruim 2.400 clubs en verenigingen waar wordt getraind of gerepeteerd. Het gaat hier om sportclubs en muziek-, toneel- en theaterverenigingen.

Uit onderzoek van Motivaction onder 482 club- en verenigingsbestuurders die zelf energiekosten dragen blijkt dat 42% van de clubs en verenigingen bezorgd is over het voortbestaan door de hoge energiekosten, waarvan 22% zelfs vreest dat zij de winter niet zullen overleven. Van de ondervraagden is 61% procent met name bezorgd over de effecten waardoor investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. De grootste zorg is dat huidige leden hierdoor zullen opzeggen, maar ook veroudering van de gebouwen en de aantrekkelijkheid van de club voor nieuwe leden zijn aandachtspunten. 41% van de clubs en verenigingen heeft de contributie verhoogd vanwege stijgende energiekosten. Bij bijna twee derde van deze clubs en verenigingen leidt dit daadwerkelijk tot meer opzeggingen. 38% heeft de contributie niet verhoogd omdat zij bang zijn dat het voor leden onbetaalbaar wordt.

Meedoen met de VriendenLoterij
Bij de VriendenLoterij bepalen deelnemers zelf welk goed doel ze met hun deelname steunen. In Nederland genereren duizenden clubs, verenigingen en stichtingen via de VriendenLoterij op die manier inkomsten voor de club. Van elk meespelend lot gaat per trekking minimaal 40% rechtstreeks naar de zelfgekozen club. Deze schenking van 5,6 miljoen euro komt bovenop het bedrag dat clubs en verenigingen die trainen of repeteren al ontvangen omdat deelnemers voor hen meespelen. Over 2022 ontvangen clubs en verenigingen op deze manier bij elkaar al 4,8 miljoen euro. In totaal schenkt de VriendenLoterij over 2022 een bedrag van 10,4 miljoen euro aan clubs en verenigingen in Nederland.


Terug naar het overzicht