Stroomstoring verholpen

12 februari, 2019

Vanwege een vanmiddag geconstateerde stroomstoring, die helaas niet tijdig gerepareerd kon worden, is de veldverlichting van de velden 3 en 7 vanavond niet bruikbaar. De op deze velden geprogrammeerde trainingen zullen dus moeten komen te vervallen tenzij de trainers in overleg met elkaar terecht kunnen  op het hoofdveld.

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om deze storing zo spoedig als mogelijk te verhelpen.

UPDATE 12 februari:
Gelukkig zijn de monteurs in staat gebleken de storing te verhelpen, er kan weer normaal gebruikt worden van de trainingsvelden.


Terug naar het overzicht