LED verlichting

27 mei, 2023

Op ons complex hebben we drie velden met verlichting. De vele avonduren dat deze vanwege trainingen gebruikt worden maken dat het een aanzienlijke post op de energienota is.

De gemeente heeft begin dit jaar een duurzaamheidfonds opgericht waarbij ook de buitensportverenigingen versneld over konden stappen op LED verlichting, wat een aanzienlijke besparing oplevert. De verenigingen moeten wel de kosten voorschieten, maar de gemeente betaalt een groot deel van de kosten uiteindelijk. De verenigingen kunnen met gebruikmaking van de BOSA regeling (Stimulering bouw en onderhoud Sportaccommodaties) subsidie aanvragen voor het resterende deel.

Argon heeft ook van deze regeling gebruik gemaakt en deze week zijn de mensen van Sportstroom (de gekozen leverancier van de apparatuur) in de masten geklommen om de armaturen te vervangen. Volgens eigen zeggen haalden ze daarbij een dagrecord, alle 20 (!) masten op ons complex werden in de loop van één dag voorzien van deze nieuwe armaturen. Nadat ook de overige aansluitingshandelingen zijn verricht kunnen we vanaf jongstleden donderdag dus gebruik gaan maken van deze nieuwe veldverlichting.

Een bijzonder mooi initiatief, waar alle leden baat bij hebben, is het niet vanwege de trainingen dan toch vanwege de dalende energiekosten!


Terug naar het overzicht