Bijzondere ALV / Contributie 2023-2024

31 mei, 2023

Afgelopen donderdag (25 mei) heeft onder grote belangstelling een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze avond werd door het bestuur teruggeblikt op haar eerste 100 dagen en tevens werd vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen en de vele uitdagingen die in het verschiet liggen. Fantastisch om te constateren dat de meeste commissies inmiddels goed bemand zijn door vrijwilligers die vol energie en met toewijding invulling geven aan hun taak. Immers, alleen door de inzet van deze grote groep vrijwilligers is het mogelijk om onze vereniging draaiende te houden.

Door de bestuursleden werd tijdens de bijeenkomst inzicht gegeven in de verschillende disciplines, waarbij door de aanwezigen met enthousiasme werd gereageerd op o.a. de voorlopige plannen voor de (ver-) en nieuwbouw van de accommodatie en het voetbalbeleidsplan (VBP). Het VBP (2023-2028) is er op gericht om Argon terug te brengen naar het niveau van Regionaal Opleidingsinstituut, waarbij iedere (jeugd)speler de mogelijkheid wordt geboden om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. Hierbij is het uitgangspunt om zowel recreatieve als prestatiegerichte sporters dezelfde kansen en faciliteiten te bieden.

Een ander belangrijk agendapunt tijdens deze vergadering betrof de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2023-2024. Ondanks dat ook onze vereniging is geconfronteerd met diverse kostenstijgingen, waaronder de energietarieven, zal de contributie voor het overgrote deel van de leden niet worden verhoogd. Wel zullen er enkele aanpassingen worden doorgevoerd bij de jongste jeugd. Voor de mini’s en de Onder 7 wordt een verhoging doorgevoerd, waarmee de contributie met ingang van het nieuwe seizoen € 75 bedraagt  (+ € 23). De contributie voor de Onder 8 en de Onder 9 daarentegen wordt verlaagd naar € 140 (-/- € 50). De vele sponsoren die Argon een warm hart toedragen en de inzet van diverse commissies hebben er mede voor gezorgd dat de kostenstijgingen opgevangen kunnen worden. In een tijd waarin vrijwel alles duurder wordt, een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn! Ook bij Argon zullen we echter verantwoord met energieverbruik en materialen om moeten gaan. Hierbij helpen alle kleine beetjes, niet te lang douchen, verlichtingen tijdig uitschakelen etc.

Al met al kan teruggekeken worden op een positieve bijeenkomst. De volgende (jaarlijkse) Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in het najaar.

 

Namens het bestuur, een fijne zomer toegewenst!


Terug naar het overzicht