Nieuws over ons sportpark

14 oktober, 2023

Bouw 114 woningen voor starters en senioren in Mijdrecht stap dichterbij

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Kader voor woningbouw op het terrein van sportvereniging Argon in Mijdrecht. Op de sportvelden 4, 5 en 6 worden 114 woningen gebouwd voor starters en senioren. Wethouder Zevenhuizen benadrukt: "Betaalbare huisvesting voor zowel starters als senioren is van essentieel belang voor onze gemeenschap. Dit project biedt daarnaast meer dan alleen woningen. Het wordt een fijne plek waar generaties samenkomen in een mooie, groene omgeving die uitnodigt tot bewegen.”

Doorstroming
Het project heeft de doelstelling om de doorstroming te bevorderen op de lokale woningmarkt en starters te behouden binnen de gemeente. Door senioren woningen te bieden die goed passen bij hun woonbehoeften kunnen zij verleid worden om hun eengezinswoning te verlaten, waardoor deze laatste woningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Voor starters is de betaalbaarheid van de woningen van groot belang. De woonbehoeften van senioren en starters blijken daarnaast tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Belangrijke behoeften zijn: verbondenheid ervaren met je woonomgeving, invloed hebben op die woonomgeving en een omgeving die helpt gezond te leven. Voorbeelden hiervan zijn relatief kleinere grondgebonden woningen en (levensloopbestendige) appartementen in een omgeving die toevallige ontmoetingen en gemeenschapszin bevordert. Hier kan bijvoorbeeld aan de bouw van hofjes gedacht worden.

Argon
Voor Argon blijven de sportvelden 1, 2 en 3 behouden en krijgen ze – in ruil voor het inleveren van velden 4, 5 en 6 – er een kunstgrasveld en een nieuw grasveld voor terug. Het kunstgrasveld komt op de plek waar nu veld 7 ligt. Het kunstgrasveld wordt begin 2024 aangelegd. Ook stelt de gemeente geld beschikbaar voor de renovatie van het clubgebouw van Argon. Achter sporthal Phoenix komt een extra sportveld

Planning
De gemeente werkt de komende tijd nauw samen met sportvereniging Argon om de details van het project verder uit te werken in een plan van aanpak. De voorlopige planning voor het project ziet er als volgt uit:
2024 aanleg kunstgrasveld en planologische procedure
2025 start bouw en verkoop van de woningen
2026 oplevering van de woningen

 


Terug naar het overzicht