Sponsor event bij Nextly / Loyals

20 oktober, 2023

Beste vrienden van Argon,
Verleden week zijn we het nieuwe voetbalseizoen van start gegaan met het eerste sponsor-event van het seizoen 23/24. Ruim 40 belangstellenden werden bij Nextly / Loyals onthaald in een tot voetbal arena omgedoopte presentatie zaal.

Ons bestuurslid Facilitair Martin Visser trapte de avond af met een toelichting op de ontwikkelingen bij Argon. Er werd stilgestaan bij de verschillende taskforces die in het leven geroepen worden om de speerpunten van het beleid – de ver/nieuwbouw en het voetbalbeleidsplan – te realiseren. Als respons op de vraag hoe deze taskforces te bemensen, kwamen al tijdens Q&A na de presentatie enkele aanmeldingen vanuit de aanwezigen. Na een ruwe toelichting met betrekking tot het werven van de noodzakelijke fondsen werd de eerste helft van de avond afgesloten.

Voor de tweede helft werd het stokje vervolgens overgenomen door de gastheren van Nextly en Loyals te weten Jerry Remmers (CCO), Cornee van der Panne (GM) en Arjan van den Broek (head technology) , die ons trakteerden op een uitleg hoe de bedrijvengroep nu georganiseerd is en welke diensten geboden worden aan hun klanten. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de bijna onstuimige groei, drive en ondernemingszin die het bedrijf vanaf haar ontstaan zo kenmerken.

Na een rondleiding in de extra tijd verzamelden de aanwezigen zich voor de derde helft in het inpandige “bruine café”. In deze – zonder twijfel – meest gezellige vergaderruimte van Nederland werd de avond afgesloten met een (netwerk) borrel en hapjes uit (letterlijk) eigen keuken.

Onze dank gaat uit naar de mensen van Nextly en Loyals die ons in een prachtige voetbal ambiance riant onthaald hebben en ons weer een prachtige avond voorgeschoteld hebben. Graag tot ziens op ons volgende event dat begin februari 2024 zal plaatsvinden.

Klik hier voor foto's.


Terug naar het overzicht