Algemene Leden Vergadering

08 november, 2023

De jaarlijkse ALV zal plaatsvinden op donderdag 18 januari 2024. Wij zullen de agenda voor de vergadering in de loop van december met u delen.

Wij realiseren ons, dat conform de statuten, de jaarlijkse ALV behoort plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (voor 1 januari). Aangezien er op diverse belangrijke fronten in de maanden november en december nog volop ontwikkelingen zijn en wij u hier graag over willen infomeren, hebben wij besloten de ALV plaats te laten vinden in januari. Uiteraard zullen wij zoals te doen gebruikelijk, o.a. ook de jaarrekening over het afgelopen seizoen presenteren.

Wij rekenen op uw begrip.

Bestuur SV Argon


Terug naar het overzicht