Wijzigingen in jeugdvoetbal seizoen 2024-2025

14 januari, 2024

Er zijn door de KNVB enkele wijzigingen aangekondigd voor het jeugdvoetbal in de categorie A van het komende seizoen. Hieronder ziet u wat er zal gaan veranderen:

Vanaf komende zomer gaan de JO13, JO14, JO15 en JO16 categorie A hun eigen bereikte speelniveau meenemen naar een volgend seizoen.
In de huidige promotie-/degradatieregeling bepaalt de prestatie van een team van dit seizoen het niveau waarop een team volgend seizoen moet uitkomen. Dat is al sinds jaar-en-dag de situatie. Dit is onwenselijk, omdat er tussen lichtingen een (groot) niveauverschil kan bestaan. Een jeugdteam kan op een hoog niveau uitkomen, maar doordat de lichting erboven lager speelde, wordt dit team gedwongen op een (te) laag niveau te spelen in het seizoen erna. Of andersom: een team moet op een te hoog niveau spelen omdat de vorige lichting erg goed was.

Afgelopen zomer is een pilot uitgevoerd bij de JO13/JO14 categorie A (hoofdklasse en jeugddivisies). Binnen de pilot is het speelniveau van de JO14 van dit seizoen bepaald aan de hand van het eindresultaat van de JO13 van vorig seizoen. Uit de resultaten blijkt dat de pilot goed werkt en meer spelers op het juiste niveau spelen. Daarom zullen we in het seizoen 2024/’25 deze lijn doortrekken. Vanaf komende zomer gaan de JO13, JO14, JO15 en JO16 categorie A hun eigen bereikte speelniveau meenemen naar een volgend seizoen. Hiermee wil de KNVB het zogenaamde lichtingenprobleem aanpakken.

De eindstanden van de voorjaarscompetities, samen met de teaminschrijvingen en eventuele terugtrekkingen leiden in de zomer van 2024 tot de uitvoering van de (vernieuwde) regeling.

Wijziging in JO18/JO19 competitieopzet
Met ingang van het seizoen 2024/’25 worden de JO18 en JO19 competities samengevoegd in één JO19 competitie. In deze competitie zullen spelers van twee geboortejaren spelen en wordt een competitie voor JO18-teams vanaf het komende seizoen dus niet meer opgenomen in het aanbod.

De KNVB is ervan overtuigd dat het spelplezier door deze maatregel wordt vergroot. Door het samenvoegen van de competities worden de wedstrijden gelijkwaardiger. Clubs krijgen immers de mogelijkheid om spelers van zeventien en achttien jaar meer op niveau te selecteren. Ook komen er in totaal meer teams waaruit de competitiepoules kunnen worden samengesteld. Dit zorgt voor een betere landelijke dekking in het totale aanbod van teams. Hierdoor kan er bij de indeling meer rekening worden gehouden met spelniveau en zullen reisafstanden over het algemeen iets korter worden.

Ook is de KNVB van mening dat deze beslissing de ontwikkeling van jonge voetballers bevordert. Zeventienjarigen zullen het moeten opnemen tegen iets oudere voetballers. Daarmee bereiden ze zich alvast voor op het seniorenvoetbal. Daarnaast wordt de lijn JO17-JO19-O21-O23 een logische, met steeds twee geboortejaren in een competitie. Dit kan ook, omdat na de JO17 de fysieke verschillen tussen spelers waar een geboortejaar tussen zit, steeds minder groot worden.

Ten slotte zorgt het samenvoegen van de JO18 en JO19 competities ervoor dat we de junioren voetbalpiramide in één seizoen toekomstbestendig maken. Eerder was al het besluit genomen om de JO18 en JO19 competities in de divisies samen te voegen. Het samenvoegen sluit aan bij het nieuwe competitieconcept JO13-JO16 categorie A, waarbij teams het speelniveau meenemen naar het volgende seizoen.


Terug naar het overzicht