Invoer Verklaring Omtrent het Gedrag

02 februari, 2024

Argon vraagt binnenkort een Verklaring Omtrent het Gedrag aan voor vrijwilligers.

Waarom gaan we dit doen?
Argon wil naast een sportieve vereniging ook een veilige vereniging zijn voor iedereen en voor minderjarigen in het bijzonder. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die regelmatig met jeugdspelers te maken hebben.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat dit strafblad geen bezwaar vormt voor bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld het werken met minderjarigen. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Als bestuur zetten we hiermee één van de stappen die bijdragen aan een (sociaal) veilig sportklimaat.

Wie moet een VOG inleveren?
We vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een VOG te overleggen. Denk hierbij aan de teamleiding (trainers en leiders), coördinatoren, barmedewerkers en bestuursleden.

Hoe vraag ik een VOG aan?
Het aanvragen van een VOG als Argon-vrijwilliger is gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een standaard e-mail toegestuurd. Via een link in deze e-mail komt u terecht op de website van de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op deze website vult u de VOG digitaal in. Belangrijk: U dient met uw DigiD in te loggen.
Binnen 2 tot 8 weken ontvangt u zelf de VOG per post. Als u deze ontvangen heeft dan verzoeken wij u om het origineel te laten zien aan de ledenadministratie van Argon. Na 4 jaar zullen we om een nieuwe VOG vragen.

Wat als ik geen VOG inlever?
Argon zal hier strikt mee omgaan. Met ingang van het seizoen 2024-2025 stelt Argon het overleggen van een VOG verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen met ingang van het seizoen 2024-2025 geen functie met jeugd of andere kwetsbare groepen uitoefenen. Dit betekent namelijk dat er mogelijk een veiligheidsrisico is. Justis verstrekt geen VOG als er een veroordeling is geweest voor een strafbaar feit dat een risico oplevert voor werken met kwetsbare doelgroepen. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen, dan wordt u alleen zelf daarover geïnformeerd.

Hoe laat ik de VOG aan Argon zien?
Vanuit privacy oogpunt kunnen we u niet verplichten uw VOG verklaring toe te sturen, maar het zou ons helpen als u de verklaring opstuurt naar ledenadministratie@svargon.nl. Wij bewaren uw gegevens niet, omdat dit vanwege privacywetgeving niet is toegestaan. Nadat we uw VOG hebben ontvangen, maken we een aantekening dat er een geldige VOG is en daarna vernietigen we uw gegevens.
Wilt u de VOG liever niet opsturen, dan verzoeken we u om deze te laten zien aan Carla Visser. U kunt dan een mail versturen aan: ledenadministratie@svargon.nl voor het maken van een afspraak hiertoe.

Wat doen we nog meer?
Het vragen van een VOG is slechts één van de maatregelen voor een veilige sportomgeving. Het bestuur is daarom bezig met het opzetten van een beleid voor een veilige sportomgeving en het vormen van de ‘Commissie Sportief’, een commissie die zich specifiek gaat inzetten voor een (sociaal) veilig en sportklimaat bij Argon. Daarover volgt binnenkort meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u van gedachten wisselen, dan kunt u hiervoor terecht bij één van onze vertrouwenscontactpersonen (VCP):

Ellen Prins: 06-29220736 of Leoniek van der Laan-Hoogstraten: 06-54224673.

Tenslotte, als bestuur van Argon zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.


Terug naar het overzicht