Oproep Medische Commissie

17 februari, 2024

Beste Argonaut,

Wil jij graag meer betekenen tijdens een medische (nood)situatie? Wil jij graag meer weten hoe te handelen bij een medische (nood)situatie? Dan wil de Medische Commissie graag met je in contact komen.

De Medische Commissie (MC) zoekt vrijwilligers die bereid zijn om hun steentje bij te dragen tijdens een medische (nood)situatie op het sportcomplex van SV Argon. Door snel in te kunnen grijpen tijdens een noodsituatie, of in ieder geval adequaat te kunnen handelen, kan erger worden voorkomen door bijvoorbeeld het nemen van de juiste stappen, het snel in contact treden met medische specialisten, het volgen van een protocol, en/of het opstarten van een reanimatie. Met een degelijke basiskennis kan al snel het verschil gemaakt worden. Maar ook in minder acute situaties, zoals het herkennen en verzorgen van sportletsels, zijn vrijwilligers met enige medische kennis al waardevol om de juiste handelingen te verrichten.

Opgelet!

Woensdag 6 maart 2024 20.00 – 21.30 uur kantine SV Argon:

Informatie en inventarisatie belangstellenden vrijwilligers-avond

De informatieavond in de kantine van SV Argon wordt georganiseerd door de Medische Comissie om alle belangstellenden binnen de vereniging te informeren over de inhoud en doelstellingen van de Medische Commissie. Vervolgens zal er een inventarisatie gemaakt worden wie er geïnteresseerd zijn om op woensdag 10 april 2024 en een latere datum deel te nemen aan het verlenen van overige medische (nood)hulp, enige theorie van sport-ongevallen, blessures en reanimatie-principes.
De aanwezigheid verplicht U tot niets .

U kunt hier ook terecht met al Uw vragen, opmerkingen en suggesties: alles is welkom!!!

Woensdag 10 april 2024 20.00 - 22.00 uur kantine SV Argon:

Sport-blessures, ongevallen, theorie, reanimatie en AED -gebruik -avond

Door te oefenen in praktijksituaties wordt de deelnemer getraind om de juiste handelingen gestructureerd uit te voeren. Hier valt te denken aan: beoordelen van een hartstilstand en daaropvolgend een reanimatie starten, verbandmiddelen aanleggen en het inschakelen van professionele hulp. Waar bevinden zich de AED, EHBO -middelen? Welke protocollen dienen er gevolgd te worden?

Dit betekent dus dat er geen volledige EHBO cursus (inclusief diplomering) wordt gegeven. Tevens wordt u bekend gemaakt waar de materialen (AED/ verbandkoffer/ brancard) te vinden zijn op het sportcomplex van SV Argon. Op deze manier levert u een grote bijdrage in het toepassen van goede medische zorg op het sportcomplex en wordt daardoor erger leed voorkomen! Deze avond zal door een ervargen EHBO instructeur gegeven worden.
Wij zien U graag verschijnen op woensdag 6 maart of woensdag 10 april!

Namens de Medische Commissie

Debbe van der Hoek
Rene Aarsman
Henk Boelhouwer


Terug naar het overzicht