Werkzaamheden

06 mei, 2024

Het is mei en dat betekent dat het seizoen het einde nadert, maar er zijn ook al activiteiten die gericht zijn op het komende seizoen.

Voor het kunnen bouwen van de nieuwe kantine moet natuurlijk duidelijk zijn welke lengte van palen nodig is voor een stevig fundament en daarvoor zijn kort voor Koningsdag sonderingen uitgevoerd, zoals op bijgaand foto’s te zien is.

Daarnaast is een aanvang gemaakt met de renovatie van veld 2, dat vanwege problemen met de afwatering eigenlijk het hele lopende seizoen niet gebruikt kon worden. Het wordt nu compleet vernieuwd en de daarvoor benodigde drainage is inmiddels aangelegd, zie foto’s. normaal gesproken zal ergens in oktober weer gebruikt gemaakt kunnen worden van het hopelijk dan goede veld, al zal dat in de beginfase vooral zijn voor jeugdwedstrijden.


Terug naar het overzicht