Bestuursmutaties

05 september, 2018

Beste Argonauten,

Na vele jaren met veel plezier bestuurder te zijn van Argon, komt er bij een aantal van ons toch een moment om plaats te maken voor anderen. De rol van bestuurder is ontzettend leuk en geeft veel voldoening om met elkaar het beleid van een club als Argon vorm te geven. Echter willen zij ook anderen de mogelijkheid geven om een steentje bij te dragen en de club weer een stap verder te brengen. 

Concreet betekent dit dat Bert Scheper en Ton Liemburg, beiden bestuurslid Veldvoetbal, en Peter Berger, secretaris, te kennen hebben gegeven om hun bestuurstaken neer te leggen. Zij zijn van mening dat er na vele jaren behoefte is aan een aantal nieuwe mensen binnen het bestuur die samen met de zittende bestuursleden hun schouders er onder willen zetten. Een frisse blik op diverse onderwerpen die er binnen en buiten de club spelen is noodzakelijk en zal de club alleen maar ten goede komen.

Het bestuur zal zelf mensen benaderen of zij interesse hebben in een bestuursfunctie maar zij kan dat niet alleen doen. Wij vragen ook de hulp in van onze leden, dus mochten jullie mensen kennen die een versterking voor het bestuur zouden kunnen zijn dan horen wij dat graag. 

Voorzitter Ton Goedemoed heeft te kennen gegeven voornemens te zijn om nog even door te gaan, echter ook hij is zich bewust van het feit dat vernieuwing onvermijdelijk is. Ook hij heeft al vele jaren op de teller staan als voorzitter dus ook voor hem zal eens het moment komen om de bestuurshamer over te dragen. 

Woensdag 21 november 2018 staat de eerstkomende ALV gepland. Het zou mooi zijn als we dan al een paar nieuwe bestuursleden aan de leden kunnen voordragen. Mochten de vacante posities nog niet ingevuld kunnen worden, dan zullen een paar bestuursleden hun taken blijven waarnemen totdat er vervanging gevonden is. Het mag duidelijk zijn dat zo’n overgangsperiode niet ongelimiteerd is, daar zal een einddatum aan hangen.

In alle openheid willen we dat graag met onze leden op 21 november bespreken om te kijken welke oplossingen we kunnen vinden zodat de club weer een volwaardig bestuur krijgt in 2019. 

Bestuur SV Argon


Terug naar het overzicht